Skip to main content

Početak rada s ONECTA

Upravo ste kupili/ugradili novu jedinicu s omogućenom uslugom Daikin Cloud ili ste koristili aplikaciju „Daikin Online Controller“ za svoje Daikin povezane Airco jedinice? tada će vam ovaj vodič pomoći da sve svoje Daikin jedinice postavite online u aplikaciji ONECTA. Da biste to uspješno uradili, morat ćete biti u kući gdje su instalirane vaše Daikin jedinice i imati aktivnu internetsku vezu kod kuće.

Nakon kreiranja računa i prijave, doći ćete na "Home“ (Početni) zaslon aplikacije ONECTA. Tu će vam se dati potpuni pregled svih povezanih Daikin jedinica na vaš Daikin ID račun.

Uključivanje u Onecta

Ulazite preko Daikin Online Controllera?

Pri prvom pokretanju aplikacije ONECTA normalno je da nećete vidjeti postojeće jedinice iz prethodne aplikacije „Daikin Online Controller“. Vaše jedinice moraju se prije nego što budu vidljive ručno prenijeti/unijeti u aplikaciju ONECTA. Dok se to ne učini, još uvijek možete koristiti aplikaciju „Daikin Online Controller“, nakon što se uključe u aplikaciju ONECTA, možete ukloniti aplikaciju „Daikin Online Controller“.

Uključivanje Daikin jedinice u aplikaciju ONECTA

Za uključivanje Daikin povezane jedinice u aplikaciju ONECTA, pritisnite "let's add your first unit!“ (dodajmo vašu prvu jedinicu!) ili pritisnite znak „+“ i odaberite stavku "add a device“ (dodaj uređaj).

Uključivanje u Onecta
Dodavanje uređaja u aplikaciju ONECTA

Ovo će otvoriti prikaz "add unit“ (dodaj jedinicu), gdje možete započeti s uključivanjem povezane Daikin jedinice na svoj račun.

Ovisno o vrsti Daikin jedinice i kombinacije (LAN ili WLAN) adaptera, trebate odabrati:

  • Otkrijte bežični uređaj
  • Odaberite svoju jedinicu u "new units in your network“ (nove jedinice u vašoj mreži)

Aplikacija će vas voditi kroz potrebne korake za uključivanje povezane DAIKIN jedinice na aplikaciju ONECTA.

Bežični uređaj ONECTA
Povežite aplikaciju ONECTA na bežični uređaj

Ulazite preko Daikin Online Controllera?

Vaše klimatizacijske jedinice već su spojene na vašu kućnu mrežu i automatski će ih pronaći aplikacija ONECTA. Odaberite jednu po jednu sve otkrivene jedinice i slijedite daljnje korake za uključivanje tih jedinica u aplikaciju ONECTA. Jedinice koje su uspješno uključene premještaju se u "registered devices found“ (pronađene registrirane uređaje), kako slučajno ne biste dvaput uključili isti uređaj.

ONECTA iz Daikin kontrolera
Aplikacija ONECTA je dodana na vaš račun

Otkrijte bežični uređaj

Prikazuje se popis kompatibilnih povezanih Daikin jedinica, gdje je potrebno odabrati ispravan proizvod. Ako vaša jedinica Daikin nije na popisu, koristite kategoriju "other“ (ostalo). Ovisno o odabranom tipu Daikin jedinice, bit će prikazane točne upute „korak po korak“.

Dodavanje jedinice u aplikaciju ONECTA
Dodavanje jedinice u aplikaciju ONECTA

Nakon što odaberete točan tip, moći ćete odabrati tko spaja vašu Daikin jedinicu na vašu mrežu. To se može učiniti putem:

  • Korištenje „SSID $ Key“ <--- Preporučeno
  • WPS (Postavljanje zaštićene Wi-Fi)
ONECTA SSID &amp; KEY ili WPS

Nastavak sa „SSID & Key“

Za nastavak tijeka "SSID & Key", mora biti aktiviran način rada pristupne točke vašeg WLAN adaptera. Slijedite upute „korak po korak“ za izvođenje ove radnje. Nakon što to uspješno učinite, pritisnite dalje i dovršite odjeljak „SSID & Key“.

ONECTA aktivira izrađenu pristupnu točku
ONECTA unosi vjerodajnice

Aplikacija ONECTA sada će spojiti Daikin WLAN adapter tako da možete konfigurirati adapter na svoju kućnu mrežu. Aplikacija ONECTA prikazat će popis svih Wi-Fi mreža koje je otkrio vaš Daikin WLAN adapter. Odaberite svoju mrežu, unesite vjerodajnice za Wi-Fi i nastavite. Ako vaša mreža nije na popisu, možete pokušati osvježavanje, ručno se povezati ili možda imate preslab signal.

ONECTA bira WIFI mrežu

Nakon što su Wi-Fi vjerodajnice konfigurirane, aplikacija ONECTA će vas voditi kroz druge korake konfiguracije za dovršetak integracije vaše povezane Daikin jedinice.

ONECTA dodaje jedinicu na WIFI
ONECTA jedinica povezana s vašim računom

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?