Mogu li izmijeniti mrežne (pristupnik) postavke pomoću aplikacije Daikin Residential Controller?

Ne, to nije moguće. Za više informacija o mrežnim postavkama pogledajte referentni vodič za instalaciju odgovarajućeg mrežnog pristupnika.