Mogu li promijeniti naziv svojih programiranih rasporeda pomoću aplikacije Daikin Residental Controller na način na koji mogu pomoću korisničkog sučelja jedinice Daikin Altherma?

Trenutno nije moguće promijeniti naziv vaših programiranih rasporeda iz aplikacije Daikin Residential Controller.