Nakon uključivanja sklopke napajanja, lamele na izlazu za zrak počinju raditi

Kada je jedinica uključena, mikro-računalo upravlja lamelama i utvrđuje njihov položaj za potrebe inicijalizacije.