Skip to main content

Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Posljednje ažuriranje: 29.06.2021

Ovi uvjeti korištenja („Uvjeti korištenja“) obvezujući su pravni ugovor između Vas („Vi“ ili „Vašeg“) kao korisnika ove mobilne aplikacije, web-aplikacije ili softverske aplikacije („Aplikacija“) i tvrtke Daikin Europe NV i njezinih podružnica („Tvrtka“, „naše“) o pristupu i korištenju ove aplikacije.

Vaš pristup ovoj Aplikaciji i njezino korištenje smatrat će se Vašim prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja. Imajte na umu da se za određene dijelove ove aplikacije mogu primjenjivati posebni uvjeti korištenja. Vaš pristup tim dijelovima i/ili njihovo korištenje smatrat će se Vašim prihvaćanjem tih posebnih uvjeta korištenja. 

Tvrtka zadržava pravo na ažuriranje Uvjeta korištenja i izmjenu svih proizvoda, usluga i svih (povezanih) podataka sadržanih u Aplikaciji i/ili Aplikaciju (u cijelosti ili djelomično) bez prethodne najave. Tvrtka zadržava pravo da bez prethodne najave prekine ili obustavi rad Aplikacije.

Ako ste mlađi od 18 godina, možete prihvatiti ove Uvjete korištenja i koristiti Aplikaciju samo uz sudjelovanje roditelja ili staratelja.

1. Korištenje Aplikacije 2. Licencija krajnjeg korisnika 3. Prava intelektualnog vlasništva 4. Izjava o ograničenju jamstva 5. Ograničenje odgovornosti 6. Poveznice 7. Zaštita podataka 8. O kolačićima 9. Zakonska nadležnost 10. Djelomična ništavnost 11. Podaci za kontakt 12. Ako je primjenjivo

1. Korištenje Aplikacije 

Pristup Aplikaciji

Prije nego što dobijete pristup Aplikaciji, možda ćete se trebati registrirati stvaranjem računa. Pristup ovoj aplikaciji na poziv može biti samo od Tvrtke. Pristup aplikaciji može biti povezan s Vašim profesionalnim zanimanjem kao zaposlenika ili kao predstavnika tvrtke koja prodaje naše proizvode. Dužni ste Tvrtki podnijeti istinite i točne podatke (za kontakt), a te podatke obvezni ste ažurirati kako biste osigurali da Tvrtka uvijek ima točne podatke u vezi s Vašim računom.

Tvrtka može blokirati ili povući Vaša prava pristupa u bilo kojem trenutku bez prethodne najave i po vlastitom nahođenju.

Odgovorni ste za sve aktivnosti koje se odnose na Vaš račun; trebali biste poduzeti potrebne mjere protiv bilo kakve zlouporabe istog. Ako sumnjate da je Vaš račun možda ugrožen, trebali biste to odmah prijaviti Tvrtki i ukinuti račun. 

Sadržaj Tvrtke

Sve informacije, materijali, podaci i elektroničke datoteke bilo koje vrste sadržane i objavljene u ovoj Aplikaciji ili informacije u vezi s Aplikacijom koje Vam je Tvrtka poslala elektroničkim putem („Sadržaj Tvrtke“) Tvrtka pruža samo u informativne svrhe.

Korisnički sadržaj

Ako je primjenjivo, u Aplikaciji možete prenositi, pohranjivati te slati podatke/elektroničke datoteke. 

Tvrtka zadržava pravo na uređivanje ili uklanjanje bilo kojeg Korisničkog sadržaja učitanog u Aplikaciju, bilo da je pohranjen na poslužiteljima ili sadržan ili objavljen u Aplikaciji.

U mjeri dopuštenoj važećim zakonodavstvom, Tvrtka neće biti odgovorna za gubitak ili štetu na Korisničkim sadržajima (u cijelosti ili djelomično).

Prihvatljiva uporaba

Tijekom korištenja Aplikacije, dužni ste suzdržavati se od bilo kakve radnje koja bi se mogla smatrati neprimjerenom ili nelegitimnom. U Aplikaciju ne smijete prenositi nikakve podatke koji su protupravni ili nezakoniti, koji krše zakonska prava bilo koje treće strane i/ili uslijed kojih se mogu pokrenuti pravni postupci protiv Vas, protiv Tvrtke ili protiv bilo koje treće strane (u svakom od tih slučajeva pod mjerodavnim pravom). 

2. Licencija krajnjeg korisnika

Neke Aplikacije omogućuju Vam preuzimanje klijentskog softvera („Softver“) kojeg Tvrtka može automatski ažurirati. Dobivate ograničenu, neekskluzivnu, neprenosivu, opozivu licenciju za korištenje Softvera, ograničenu na opseg Aplikacije.

Ne smijete: (a) mijenjati Aplikaciju, Softver i/ili Sadržaj Tvrtke ili ih koristiti u bilo kakve komercijalne svrhe; (b) dodjeljivati, prenositi ili podlicencirati bilo koja prava dodijeljena Vama putem ovih Uvjeta korištenja; (c) nuditi Aplikaciju na prodaju ili u najam; (d) dekompilirati, dekodirati, koristiti obrnuti inženjering ili rastavljati bilo koji softver koji je uključen u Aplikaciju; (e) uklanjati bilo kakve obavijesti o autorskim pravima, zaštitnim znakovima ili drugim vlasničkim podacima iz Aplikacije; (f) poduzimati nikakve radnje koje ometaju prava intelektualnog vlasništva Tvrtke; ili (g) kopirati, prikazivati, prenositi, licencirati, reproducirati, objavljivati, preuzimati, slati, objavljivati, prenositi, distribuirati ili prodavati, u cijelosti ili djelomično, Aplikaciju ili koristiti Aplikaciju za stvaranje izvedenih djela.

Osim kako je izričito navedeno u ovim Uvjetima korištenja, nisu Vam dodijeljena nikakva izričita ili podrazumijevana prava. 

3. Prava intelektualnog vlasništva

Vaša uporaba Aplikacije ne može se shvatiti kao davanje bilo kakve licencije ili prava na korištenje Sadržaja Tvrtke iz ove Aplikacije, na uporabu zaštitnih znakova, logotipa i naziva proizvoda koji se pojavljuju u Aplikaciji, a koji pripadaju Tvrtki ili drugim nositeljima prava (zajedno: „Zaštitni znakovi”). Zabranjeno je korištenje Zaštitnih znakova bez pisanog odobrenja Tvrtke.

Aplikacija i/ili Sadržaj Tvrtke, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, fotografije, slike, softver, glazbu, audio/videoisječke i sve ostale materijale zaštićene autorskim pravima, pripadaju Tvrtki. Umnožavanje, javni prijenos, distribucija, izmjena, brisanje bez dozvole Tvrtke zabranjeni su zakonom o autorskim pravima, osim za specifičnu uporabu dopuštenu važećim zakonima o autorskim pravima.

4. Izjava o ograničenju jamstva 

RAZUMIJETE I SLAŽETE SE DA SE APLIKACIJA PRUŽA „TAKVA KAKVA JEST“ I „KAKVA JE DOSTUPNA“, BEZ IZRAVNOG ILI IMPLICIRANOG JAMSTVA ILI UVJETA BILO KOJE VRSTE. TVRTKA NE ZASTUPA I NE JAMČI (ZA) UVJETE KVALITETE, MOGUĆNOST PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA NAMJENU ILI NEPOSTOJANJE POVREDE PRAVA. TVRTKA TAKOĐER NE JAMČI DA APLIKACIJA NE SADRŽI ŠTETNI SOFTVER (MALWARE) ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE. NADALJE, TVRTKA NE ZASTUPA I NE JAMČI, NE PODRŽAVA, NE GARANTIRA I NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA TOČNOST, PRAVOVREMENOST, POUZDANOST, ADEKVATNOST, SLIJEDNOST ILI POTPUNOST BILO KAKVIH INFORMACIJA, PODATAKA, MIŠLJENJA, SAVJETA ILI IZJAVA NA OVIM WEB-LOKACIJAMA NITI ZA KVALITETU BILO KOJIH PROIZVODA ILI USLUGA DOSTUPNIH U APLIKACIJAMA TREĆIH STRANA (ILI NJIHOVIH SADRŽAJA), ZA KORISNIČKE SADRŽAJE ILI UREĐAJE, ZA SADRŽAJ TVRTKE; TVRTKA TAKOĐER NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKVU TRANSAKCIJU IZMEĐU VAS I BILO KOJEG VANJSKOG PRUŽATELJA PROIZVODA ILI USLUGA.

NIKAKVI SAVJETI ILI INFORMACIJE DOBIVENI PUTEM APLIKACIJE ILI U NJOJ NE TVORE JAMSTVO OD STRANE TVRTKE.

OVAJ ODJELJAK PRIMJENJUJE SE U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM.

5. Ograničenje odgovornosti 

PRISTAJETE NA TO DA JE VAŠE JEDINO I EKSKLUZIVNO RJEŠENJE ZA SVE PROBLEME ILI NEZADOVOLJSTVO APLIKACIJOM PRESTANAK KORIŠTENJA APLIKACIJE, A AKO JE PRIMJENJIVO, DEINSTALIRANJE APLIKACIJE. SUGLASNI STE DA TVRTKA NEMA NIKAKVIH OBVEZA ILI ODGOVORNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ APLIKACIJA ILI SADRŽAJA APLIKACIJA TREĆIH STRANA ILI SE ODNOSE NA NJIH, I DOK ZASEBNI UGOVORI S TREĆIM STRANAMA MOGU BITI NADLEŽNI ZA VAŠ ODNOS S TAKVIM APLIKACIJAMA, VAŠE JEDINO I EKSKLUZIVNO RJEŠENJE, KAO I KOD APLIKACIJE TVRTKE, ZA SVE PROBLEME ILI NEZADOVOLJSTVO APLIKACIJAMA TREĆIH STRANA JE PRESTANAK KORIŠTENJA TIH APLIKACIJA, A AKO JE PRIMJENJIVO, NJIHOVO DEINSTALIRANJE.

TVRTKA, NJEZINI SLUŽBENICI, DIONIČARI, ZAPOSLENICI, ZASTUPNICI, DIREKTORI, PODRUŽNICE, POVEZANA PODUZEĆA, PRAVNI SLJEDNICI, PRIMATELJI DODJELA, DOBAVLJAČI ILI DAVATELJI LICENCIJA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA SLJEDEĆE:

(1) SVE POSREDNE, POSEBNE, SLUČAJNE, KAZNENE ILI PREVENTIVNE ODŠTETE; (2) SVE: (A) GUBITKE UPORABE; (B) GUBITKE SADRŽAJA KORISNIKA; (C) GUBITKE POSLOVANJA; (D) GUBITKE DOBITI; ILI (E) ŠTETE NA UREĐAJIMA, (F) ODŠTETE U SVIM SLUČAJEVIMA KOJI SU NASTALI USLIJED KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA APLIKACIJE, UREĐAJA, APLIKACIJA TREĆIH STRANA, SADRŽAJA APLIKACIJA TREĆIH STRANA, SADRŽAJA TVRTKE ILI KORISNIČKOG SADRŽAJ; (3) SVA NEISPUNJAVANJA ILI NEADEKVATNA IZVRŠENJA ILI KAŠNJENJA IZVRŠENJA OBVEZA USLIJED DJELOVANJA VIŠE SILE ILI BILO KAKVIH UZROKA KOJIH SE DO RAZUMNE MJERE NIJE MOGLO PRETPOSTAVITI, ILI NA KOJE TVRTKA U RAZUMNOJ MJERI NIJE MOGLA UTJECATI.

NIŠTA U OVIM UVJETIMA KORIŠTENJA NE OGRANIČUJE ODGOVORNOST TVRTKE ZA PRIJEVARE, POGREŠNA PREDSTAVLJANJA, SMRT ILI OSOBNE OZLJEDE UZROKOVANE NEMAROM TVRTKE I, AKO JE TAKO ODREĐENO PRIMJENJIVIM ZAKONOM, GRUBOM NEPAŽNJOM. 

6. Poveznice

Do web-lokacije treće strane

Ova Aplikacija može sadržavati poveznice do web-lokacija/stranica trećih strana nad kojima Tvrtka nema nikakvu kontrolu. Tvrtka ne daje nikakve tvrdnje o bilo kojoj web-lokaciji/stranici treće strane kojoj možete pristupiti putem ove Aplikacije. Uključivanje takvih poveznica ne znači da Tvrtka podržava ili prihvaća bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili bilo kakvu uporabu takvih web-lokacija/stranica trećih strana.

Kada pristupate web-lokaciji/stranici treće strane iz ove Aplikacije, to radite na vlastiti rizik i u skladu s uvjetima i odredbama te pravilima o privatnosti web-lokacije te treće strane. Tvrtka ne jamči, ne podržava, ne garantira i ne preuzima odgovornost za točnost, pravovremenost, pouzdanost, adekvatnost, slijed ili cjelovitost bilo kakvih informacija, podataka, mišljenja, savjeta ili izjava na tim web-lokacijama/stranicama NITI za kvalitetu proizvoda ili usluga na tim web-lokacijama/stranicama. 

Do web-lokacije Tvrtke

Možete staviti poveznicu na web-lokaciju/stranicu Tvrtke pod uvjetom da je jasno navedeno da će posjetitelji biti preusmjereni na web-lokaciju/stranicu Tvrtke. Ta poveznica ne smije biti pogrešna i ne smije stvoriti dojam da je web-lokacija Tvrtke ili njezini dijelovi/stranice dio druge web-lokacije. Primjerice, stvaranje okvira, povezivanje na dubljim razinama ili neposredno povezivanje na web-lokaciju Tvrtke nije dopušteno bez prethodnog pisanog odobrenja Tvrtke.

Odobrenje možete zatražiti putem ovog obrasca.

Osim u slučaju gore navedenog pisanog odobrenja Tvrtke, nikakva poveznica na web-lokaciju/stranicu Tvrtke ne smije se pojaviti na bilo kojoj stranici vaše web-lokacije. 

7. Zaštita podataka

Cilj Tvrtke je obraditi Vaše osobne podatke na zakonit, primjeren i transparentan način.

Pažljivo pročitajte naša Pravila o zaštiti podataka. Korištenjem Aplikacije prihvaćate da Tvrtka može obraditi Vaše osobne podatke u skladu s našim Pravilima o zaštiti podataka.

8. O kolačićima 

Ova aplikacija može koristiti kolačiće i slične alate za poboljšanje njezinih performansi i poboljšanje Vašeg korisničkog doživljaja; daljnjim korištenjem ove Aplikaciju bez izmjene svojih postavki pristajete na njihovo korištenje. Da biste saznali više o našoj uporabi kolačića ili o tome kako promijeniti svoje postavke, provjerite naša Pravila o kolačićima.

9. Zakonska nadležnost

Stranke se slažu da će svaki spor koji proizlazi iz Uvjeta korištenja ili je povezan s njima podnijeti isključivo sudovima u Bruxellesu kao i da pristaju na nadležnost tih sudova te se nadalje slažu da će sve sporove rješavati, uređivati i kontrolirati prema belgijskom pravu te ovaj odlomak zamjenjuje sva oprečna pravila izbora nadležnog prava.

10. Djelomična ništavnost 

Nevaljanost bilo kojeg stavka, podstavka ili dijela Uvjeta korištenja ne utječe na valjanost bilo kojeg drugog stavka, podstavka ili njegovog dijela, a takav nevaljani stavak, podstavak ili njegov dio bit će izmijenjen kako bi se postigao željeni duh i namjera takve odredbe između stranaka.

11. Podaci za kontakt

Za pitanja, komentare ili povratne informacije, kontaktirajte nas na: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgija, broj tvrtke: 0412.120/336

[Text Wrapping Break] 

  

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?