Skip to main content

Priznanje za Daikinovu kvalitetu organizacije

Tijekom godina, Daikin Europe N.V. bio je poznat kao dobro upravljana i organizirana tvrtka koja zadovoljava sve europske standarde o proizvodnji i koja se brine za sigurnost i zdravlje svoje radne snage. Nadmašujemo sve trenutne propise u vezi zaposlenosti, zdravlja i sigurnosti, a našim zaposlenicima osiguravamo učinkovitu obuku i podršku na radnom mjestu. Tvrtka Daikin Europe N.V. priznata je i kao aktivan i angažiran član lokalnih i širih europskih poslovnih zajednica, spremna da bude predvodnik u promociji i poticanju drugih organizacija u regiji.

Sukladnost sa J-SOx

J-SOx je skraćeni naziv za japansku verziju zakona Sarbanes-Oxley ili SOx. SOx se odnosi na dio zakona u SAD-u čiji nacrt su izradili američki političari Sarbanes i Oxley. Zakon je zamišljen s ciljem stvaranja klime transparentnosti i ohrabrivanja ulagača nakon brojnih računovodstvenih skandala u poslovnom svijetu.

Od 2008., sve tvrtke koje su aktivne na japanskoj tržištu dionica moraju zadovoljiti japansku verziju ovog zakona, zakon o financijskim instrumentima i burzi. Daikin Europe N.V. zadovoljava odredbe zakona J-SOx od travnja 2008.

Daikinov odgovor na J-Sox

Kao odgovor na taj japanski zakon, Daikin je uskladio svoje sustave kako bi svi operativni procesi unutar Daikin grupe bili efikasni, što može utjecati na financijsko izvješćivanje.

Daikin neprestano procjenjuje te sustave i na taj način ispunjava zahtjeve za provođenjem unutarnje kontrole koje propisuje J-SOx. Tvrtka je posvećena pronalasku i provođenju svih neophodnih prilagodbi za te sustave, kako bi se osigurala stalno usklađenost sa zakonom J-SOx i s njim povezanim propisima.

ISO14001 certifikacija

Daikinova posvećenost zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša nagrađena dobivanjem čeznutljivog certifikata ISO14001.

ISO 14001 tvrdi da „Daikin ima učinkovit sustav brige o okolišu koji je osmišljen tako da štiti čovjeka i njegovu okolinu od mogućeg utjecanja proizvodnih aktivnosti, proizvoda i usluga te istovremeno čuva i poboljšava ukupnu kvalitetu okoliša.“

Daikin je jedan od prvih proizvođača klimatizacijskih rješenja koji je dobio takvo priznanje.

ISO9001 certifikacija

Proizvodni postupci tvrtke Daikin Europe N.V. zadovoljavaju sve europske standarde proizvodnje i kvalitete, dok su trenutna istraživanja usmjerena na optimizaciju učina jedinica i njihove kvalitete.

Uspješno prateći primjer naših tvornica u Japanu, tvrtka Daikin Europe N.V. postala je vlasnik certifikata ISO 9001 godine 1993. Certifikat našim korisnicima jamči da u svakoj fazi dizajna i proizvodnje posebnu pažnju pridajemo kvaliteti, kao i u našim postprodajnim uslugama. Osim toga, on je jamac da Daikinovi sustavi osiguranja kvalitete redovito prolaze kroz procese revizije, unutarnje i od strane vanjskih tijela.

U travnju 2002., Lloydov registar za osiguranje kvalitete napravio je reviziju tvrtke Daikin Europe N.V. sukladno normi ISO9001:2000. Ovaj novi standard je usmjeren na poslovne procese, a od tvrtki koje ga se pridržavaju zahtjeva da svoje procese zasnivaju na postizanju zadovoljstva kod korisnika.

Naši motivirani zaposlenici neprekidno nastoje napredovati i trude se da Daikinovi proizvodi i procesi uvijek budu usklađeni sa standardima certifikata ISO9001.

ISO50001 certifikacija

Od 2006. Daikin dobrovoljno je sudjelovao u sporazumnom razdoblju tijekom kojeg se provodila analiza energetskih navika tvrtki od strane flamanskih tijela javne vlasti, koje razdoblje je trajalo od 2006. do 2014. godine Taj sporazum bio je pisani iskaz dogovora postignutog između flamanske vlade i tvrtki s velikom potrošnjom energije, a nadilazio je standardne pravne zahtjeve. Smisao sporazuma bila je postići da flamanske tvrtke koje troše mnogo energije postanu predvodnici i u pogledu energetske učinkovitosti! Daikin je potpisnik i sljedbenika tog dogovora, sporazuma o politici upravljanja energijom za Flandriju za razdoblje 2015 - 2020, kojima su zacrtani isti ciljevi, uz neke dodatne zahtjeve za tvrtke na koje se odnosi.

Osim toga, Daikin je usvojio efikasan sustav upravljanja energijom kojim je osigurao održivo korištenje I TAKOĐER smanjenje u potrošnji energije! Godine 2014. naš sustav upravljanja uspješno je prošao reviziju od strane tvrtke Lloyds u skladu sa standardom ISO 50001. Daikin je jedan od prvih proizvođača klimatizacijskih rješenja koji je dobio takvo priznanje.

Primjedba: DENV koristi samo „zelenu“ energiju u proizvodnom postrojenju u Ostendu, a postavljeno je i 2000 solarnih panela koji na ekološki prihvatljiv način proizvode energiju. Tim postupcima DENV je dramatično smanjio svoj štetan utjecaj ugljikom na okoliš.

ISO 45001 certifikacija

Sigurnost naših zaposlenika, podizvođača, posjetitelja i susjeda od najveće je važnosti za Daikin.

Daikin Europe N.V. postigao je međunarodno priznati ISO 45001 u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu.

Kako bi zadovoljio zahtjeve tog standarda, tvrtka Daikin Europe N.V. koristi sustav upravljanja sigurnosti koji sadrži sljedeće elemente:

 • Politika za zaštitu zdravlje i sigurnosti
 • Redovite analize rizika
 • Akcijski plan za sigurnost
 • Ciljevi zaštite zdravlja i sigurnosti
 • Udovoljava zakonskim i ostalim zahtjevima
 • Sudjelovanje i konzultacije zaposlenika
 • Efikasni tečajevi obuke i poduke
 • Komunikacija o sigurnosti i zdravlju
 • Efikasno mjerenje razine sigurnosti organizacije
 • Postupci za hitne slučajeve vezani za aktivnosti tvrtke (npr. curenje radne tvari, požar, ekološke nezgode)
 • Revizije i procjene sustava sigurnosti

Saznajte više

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?