Tablica podataka za SB.RKXYQ-T8

SB.RKXYQ5T8
Sustav Izmjenjivač topline   RDXYQ5T8
  Kompresor   RKXYQ5T8
Recommended combination 4 x FXSQ32A2VEB
Učin hlađenja Pnazivna,c kW 14.0 (1)
Učin grijanja Pnazivna,h kW 10.4
  Nom. 6 °C WB kW 14.0 (2)
Potrošnja snage - 50 Hz Grijanje Nom. 6 °C WB kW 3.5 (2)
COP pri nazivnom učinu 6 °C WB kW/kW 4.0
SCOP 3.8
SEER 5.1
ηs,c % 200.1
ηs,h % 149.3
Space cooling A stanje (35°C - 27/19) EERd   2.4
    Pdc kW 14.0
  B stanje (30°C - 27/19) EERd   4.0
    Pdc kW 10.3
  C stanje (25°C - 27/19) EERd   6.5
    Pdc kW 6.6
  D stanje (20°C - 27/19) EERd   9.4
    Pdc kW 4.8
Grijanje prostora (prosječna klima) TBivalent COPd (nazivni COP)   2.2
    Pdh (nazivna gornja granica grijanja) kW 10.4
    Tbiv (bivalent temperature) °C -10.0
  TOL COPd (nazivni COP)   2.2
    Pdh (nazivna gornja granica grijanja) kW 10.4
    Tol (temperaturna granica rada) °C -10.0
  A stanje (-7°C) COPd (nazivni COP)   2.4
    Pdh (nazivna gornja granica grijanja) kW 9.2
  B stanje (2°C) COPd (nazivni COP)   3.3
    Pdh (nazivna gornja granica grijanja) kW 5.6
  C stanje (7°C) COPd (nazivni COP)   7.1
    Pdh (nazivna gornja granica grijanja) kW 3.6
  D stanje (12°C) COPd (nazivni COP)   5.2
    Pdh (nazivna gornja granica grijanja) kW 4.1
Raspon učina KS 5
Maksimalni broj spojivih unutarnjih jedinica 10 (3)
Unutarnji indeks veza Min.   62.5
  Maks.   162.5
Ventilator Vanjski statički tlak Maks. Pa 150
Raspon rada Hlađenje Min. °CDB -5.0
    Maksimalno °CDB 46.0
  Grijanje Min. °CWB -20.0
    Maks. °CWB 15.5
Razina zvučne snage Hlađenje Nom. dBA 77.0 (4)
Radna tvar Type   R-410A
  GWP   2,087.5
Priključci cjevovoda Između kompresorskog mod. (CM) i mod. s izmjenjivačem topline (HM) Kapljevina OD mm 12.7
    Plin OD mm 19.1
    Duljina cijevi Maksimalno m 30.0
  Između kompresorskog modula (CM) i unutarnjih jedinica (IU) Kapljevina OD mm 9.52
    Plin OD mm 15.9
  Ukupna duljina cjevovoda Sustav Stvarno m 140 (6)
Napomene (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m
  (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m
  (3) - Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Razina jačine zvuka je apsolutna vrijednost koju generira izvor zvuka.
  (5) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.
  (6) - Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik
  (7) - RLA je zasnovana na slijedećim uvjetima: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB
  (8) - MSC je maksimalna struja pri početku rada kompresora. Ova jedinica koristi samo inverterske kompresore. Struja pokretanja uvijek je ≤ maks. radnoj struji.
  (9) - U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc ≥ minimalni Ssc
  (10) - Za odabir točne veličine ožičenja mora se koristiti MCA. MCA se može smatrati kao maksimalna radna struja.
  (11) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja).
  (12) - TOCA je ukupna vrijednost svakog OC kompleta.
  (13) - FLA znači nazivnu radnu struju ventilatora
  (14) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%
  (15) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.
  (16) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom.
  (17) - EN/IEC 61000-3-12: europska/međunarodna tehnička norma koja postavlja ograničenja za harmoničke struje koje proizvode oprema priključena na javni niskonaponski sustav s ulaznom strujom > 16 A i ≤ 75 A po fazi
  (18) - Ssc: kratkospojna struja
  (19) - Za detaljni sadržaj standardne dodatne opreme pogledajte priručnik za ugradnju/uporabu