Tablica podataka za RDXYQ-TA

RDXYQ5TAV1B
Dimenzije Jedinica Visina mm 397
    Širina mm 1,456
    Dubina mm 1,044
  Cjevovod Visina mm 298
    Širina mm 1,196
Težina Jedinica kg 103
Zvučna snaga Cooling Nom. dBA 81 (4)
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 54 (5)
Radna tvar Type   R-410A
Piping connections Drain OD mm 32
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju i rukovanje 1
  Drenažno crijevo 1
  Vijci 1
  Vezice 1
  Traka za crijevo 1
Power supply Name   V1
  Phase   1N~
  Frekvencija Hz 50
  Napon V 220-240
Napomene (1) - Nazivni učini hlađenja se temelje na: unutarnjoj temperaturi: 27 °CDB, 19 °CWB, vanjskoj temperaturi: 35 °CDB, ekvivalentnom cjevovodu radne tvari: 5 m, razlici u visini: 0 m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti
  (2) - Nazivni učini grijanja temelje se na: unutarnjoj temperaturi: 20 °CDB, vanjskoj temperaturi: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentnom cjevovodu radne tvari: 5 m, razlici u visini: 0 m. Podaci za seriju standardne učinkovitosti
  (3) - Stvaran broj jedinica ovisi o vrsti unutarnje jedinice (VRV DX unutarnja itd.) i ograničenju omjera priključka za sustav (; 50% ≤ CR ≤ 130%).
  (4) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.
  (5) - Razina zvučnog tlaka relativna je vrijednost, ona ovisi o udaljenosti i akustičkom okruženju. Više pojedinosti potražite na nacrtu za razinu zvuka. Nominalni protok zraka, ESP 60 Pa.
  (6) - Pogledajte izbor cjevovoda radne tvari ili instalacijski priručnik
  (7) - U skladu s normom EN/IEC 61000-3-12(*) možda će biti potrebno obratiti se operatoru distribucijske mreže kako bi se osiguralo da je oprema priključena samo na napajanje s Ssc ≥ minimalni Ssc
  (8) - Vrijednosti zvuka mjere se u prostoriji s poluodjekom.
  (9) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove