Tablica podataka za EKRUCBL

EKRUCBL1 EKRUCBL1A EKRUCBL1C EKRUCBL2 EKRUCBL2A EKRUCBL2C EKRUCBL3 EKRUCBL3A EKRUCBL3C EKRUCBL4 EKRUCBL4A EKRUCBL4C EKRUCBL5 EKRUCBL5A EKRUCBL5C EKRUCBL6 EKRUCBL6A EKRUCBL6C EKRUCBL7 EKRUCBL7A EKRUCBL7C EKRUCBL8C
Upravljac╠îki sustavi Razred kontrole temperature   VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI VI
  Doprinos sezonskoj uc╠îinkovitosti grijanja prostora % 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0