Tablica podataka za DWDC

DWDC.
Radna tvar Tip   R-134a
Učin hlađenja Min. kW 600
  Maks. kW 9,000
Kompresor Tip   Jednostupanjski centrifugalni kompresor