Tablica podataka za ARXM-N

ARXM50N2V1B
Razina tlaka zvuka Grijanje Nom. dBA 49.0
  Hlađenje Nom. dBA 48.0
Standardna dodatna oprema Drenažni čep 1
  Priručnik za instalaciju 1
  Naljepnica punjenja radne tvari 1
  Višejezična naljepnica fluoriniranih stakleničkih plinova 1
  Drenažni poklopac (1) 6
  Drenažni poklopac (2) 3
Radna tvar Punjenje TCO2Eq 0.78
  GWP   675
  Punjenje kg 1.15
  Tip   R-32
Priključci cjevovoda Razlika razine IU - OU Maks. m 20
  Punjenje dodatne radne tvari kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 10 m)
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
Dimenzije Uređaj Širina mm 870
    Dubina mm 373
    Visina mm 734
Težina Uređaj kg 50
Power supply Faza   1~
  Frekvencija Hz 50
  Napon V 220-240
Napomene (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
  (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
  (3) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove