Tablica podataka za RZQ-C

RZQ200C7Y1B RZQ250C7Y1B
Dimenzije Uređaj Visina mm 1,680 1,680
    Širina mm 930 930
    Dubina mm 765 765
Težina Uređaj kg 183.0 184.0
Kompresor Type   Hermetički zabrtvljen spiralni kompresor Hermetički zabrtvljen spiralni kompresor
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB -5.0 -5.0
      Maks. °CDB 46.0 46.0
  Grijanje Ambijent: Min. °CWB -15.0 -15.0
      Maks. °CWB 15.0 15.0
Zvučna snaga Hlađenje dBA 78.0 78.0
  Grijanje dBA 78.0 78.0
Radna tvar Tip   R-410A R-410A
  Punjenje kg 8.3 9.3
  GWP   2,087.5 2,087.5
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 9.52 12.70
  Plin VP mm 22.2 22.2
  Duljina cjevovoda Maks. OU - IU m 100 100
    Sistem Ne puni se m 30 30
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1
  Spojne cijevi 4 4
Power supply Faza   3N~ 3N~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 380-415 380-415
Struja - 50 Hz Preporučeni osigurač (MFA) A 25 25
Napomene (1) - Unutarnja jedinica FDQ ima odvojeno napajanje (1) - Unutarnja jedinica FDQ ima odvojeno napajanje
  (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima