Tablica podataka za LREQ-BY1R

LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Raspon rada Isparivač Hlađenje Min. °CDB -45 (1) -45 (1)
      Maks. °CDB 10 10
  Temperatura okoline Maks. °C 43 43
    Min. °C -20 (2) -20 (2)
Težina Uređaj kg 331 337
Radna tvar Punjenje TCO2Eq 24.0 24.0
  GWP   2,087.5 2,087.5
  Punjenje kg 11.5 11.5
  Tip   R-410A R-410A
Motor ventilatora Izlaz W 350 750
Izmjenjivač topline Tip   Zavojnica poprečnih lamela Zavojnica poprečnih lamela
Dimenzije Uređaj Širina mm 1,240 1,240
    Dubina mm 765 765
    Visina mm 1,680 1,680
Motor ventilatora 2 Izlaz W 350 750
Kućište Boja   Slonovača bijelo (Munsel kod: 5Y7.5/1) Slonovača bijelo (Munsel kod: 5Y7.5/1)
Ventilator Tip   Propeler ventilatora Propeler ventilatora
  Brzina protoka zraka Hlađenje Nom. m³/min 230 240
  Količina   2 2
Power supply Faza   3~ 3~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 380-415 380-415
Struja Nazivna radna struja - 50 Hz Kompresor 3 Hlađenje A 8.2 8.4
Napomene (1) - Kada je ciljana temperatura isparavanja -20°C ili niže, postoji mogućnost za dodavanjem ulja. Ako je dodano ulje, ciljana temperatura isparavanja ne može se promijeniti na -20°C ili više. (1) - Kada je ciljana temperatura isparavanja -20°C ili niže, postoji mogućnost za dodavanjem ulja. Ako je dodano ulje, ciljana temperatura isparavanja ne može se promijeniti na -20°C ili više.
  (2) - U okruženju korištenje gdje vanjske temperature dolaze do ispod -10°C, potrebna je instalacija zaštitne ploče za vjetar ili pokrova za snijeg. Za detalje pogledajte servisni priručnik. (2) - U okruženju korištenje gdje vanjske temperature dolaze do ispod -10°C, potrebna je instalacija zaštitne ploče za vjetar ili pokrova za snijeg. Za detalje pogledajte servisni priručnik.
  (3) - Uvjeti za rad vanjske jedinice: temperatura isparavanja = -10°C, vanjska temperatura: +32°C, usis SH 10K (3) - Uvjeti za rad vanjske jedinice: temperatura isparavanja = -10°C, vanjska temperatura: +32°C, usis SH 10K
  (4) - Za podjelu usisne cijevi između vanjskih jedinica potrebno je koristiti komplet za grananje cijevi (EKHRQZM). (4) - Za podjelu usisne cijevi između vanjskih jedinica potrebno je koristiti komplet za grananje cijevi (EKHRQZM).
  (5) - Potrebno je koristiti ulje iz servisnih dijelova tvrtke DAIKIN. (kantica od 1 litre: broj dijela, 5004333) (5) - Potrebno je koristiti ulje iz servisnih dijelova tvrtke DAIKIN. (kantica od 1 litre: broj dijela, 5004333)
  (6) - Za ostala ograničenja pogledajte Uvjeti za rad (3D085617). (6) - Za ostala ograničenja pogledajte Uvjeti za rad (3D085617).
  (7) - RLA je zasnovana na slijedećim uvjetima: vanjska temperatura: 32°C; usis SH. 10K; temperatura isparavanja -10°C. (7) - RLA je zasnovana na slijedećim uvjetima: vanjska temperatura: 32°C; usis SH. 10K; temperatura isparavanja -10°C.
  (8) - TOCA je ukupna vrijednost svakog OC kompleta. (8) - TOCA je ukupna vrijednost svakog OC kompleta.
  (9) - MSC je maksimalna struja pri početku rada kompresora (9) - MSC je maksimalna struja pri početku rada kompresora
  (10) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona. (10) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.
  (11) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2% (11) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%
  (12) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na većoj vrijednosti MCA ili TOCA (12) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na većoj vrijednosti MCA ili TOCA
  (13) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). (13) - MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača greške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja).
  (14) - Kompresor 2 i 3 (14) - Kompresor 2 i 3
  (15) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (15) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove