Tablica podataka za FXFN-A2

FXFN112A2VEB FXFN50A2VEB FXFN71A2VEB
Razina tlaka zvuka Grijanje Na većoj brzini ventilatora dBA 47.0 36.0 41.0
    Na niskoj brzini ventilatora dBA 39.0 31.0 33.0
    Na srednjoj brzini ventilatora dBA 44.0 34.0 37.0
  Hlađenje Na niskoj brzini ventilatora dBA 38.0 31.0 33.0
    Na većoj brzini ventilatora dBA 46.0 35.0 40.0
    Na srednjoj brzini ventilatora dBA 43.0 33.0 36.0
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju i rukovanje 1 1 1
  Drenažno crijevo 1 1 1
  Obujmica za drenažno crijevo 1 1 1
  Podloška za okvir vješalice 8 8 8
  Vijci 4 4 4
  Instalacijski vodič 1 1 1
  Izolacija priključka 2 2 2
  Umeci za brtvljenje 1 1 1
  Materijal stezaljke žice 7 7 7
  Stezaljke 1 1 1
Radna tvar GWP   1 1 1
  Type   R744 (CO2) R744 (CO2) R744 (CO2)
Učin hlađenja Ukupni učin Na većoj brzini ventilatora kW 12.50 5.60 8.00
Priključci cjevovoda Tekućina VP mm 9.52 9.52 9.52
    Tip   Spoj lemom Spoj lemom Spoj lemom
  Plin VP mm 12.70 12.70 12.70
    Tip   Spoj lemom Spoj lemom Spoj lemom
  Odvod vode   VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)
Razina zvučne snage Hlađenje Na većoj brzini ventilatora dBA 63.0 53.0 58.0
Zračni filtar Type   Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža
Dimenzije Jedinica Širina mm 840 840 840
    Dubina mm 840 840 840
    Visina mm 288 246 246
Casing Material   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
Težina Jedinica kg 29 26 26
Ukrasna maska Težina kg 5.5 5.5 5.5
  Model   BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B
  Dimenzije Visina mm 65 65 65
    Dubina mm 950 950 950
    Širina mm 950 950 950
Učin grijanja Ukupni učin Na većoj brzini ventilatora kW 14.00 6.30 9.00
Napajanje Faza   1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50/60 50/60 50/60
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Napomene (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB
  (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB
  (3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (3) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.
  (4) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona. (4) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona. (4) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.
  (5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2% (5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2% (5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%
  (6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA (6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA
  (7) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga (7) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga (7) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga
  (8) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA (8) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA (8) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA
  (9) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama. (9) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama. (9) - BYCQ140E2W1: čisto bijeli standardni panel sa sivim lamelama; BYCQ140E2W1W: čisto bijeli standardni panel s bijelim lamelama; BYCQ140E2W1B: standardni crni panel sa sivim lamelama.
  (10) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine. (10) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine. (10) - BYCQ140E2W1W ima bijelu izolaciju. Imajte na umu da je na bijeloj izolaciji vidljivije stvaranje prljavštine pa se stoga ne preporuča ugradnja ukrasne ploče BYCQ140E2W1W u okružjima koja su izložena koncentracijama prljavštine.
  (11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (11) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove