Tablica podataka za FTXS-K

FTXS20K2V1B FTXS20K3V1B FTXS25K3V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K2V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B FTXS50K2V1B
Nivo zvučnog tlaka Grijanje Visoko dBA 40 40 41 41 45 45 45 45 47 47
    Srednji dBA   34 34     39   39 40
    Tihi način rada dBA 19 19 19 19 19 19 22 22 24 24
    Nizak dBA 27 27 27 27 29 29 33 33 34 34
  Hlađenje Srednji dBA   32 33     37   39 40
    Tihi način rada dBA 19 19 19 19 19 19 21 21 23 23
    Nizak dBA 24 24 25 25 29 29 33 33 34 34
    Visoko dBA 40 40 41 41 45 45 45 45 46 46
    Nom. dBA 34     34 39   39     40
  Hlađenje Nom. dBA 32     33 37   39     40
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Radni priručnik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Bežični daljinski upravljač 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA suhe baterije   2 2     2   2 2
  Držač daljinskog upravljača 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Montažna ploča 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Deodorirajući filtar od titanijevog apatita   2 2     2   2 2
  Učvrsni vijak unutarnje jedinice 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Upravljački sustavi Infrared remote control   ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6 ARC466A9 ARC466A6 ARC466A9 ARC466A9 ARC466A6
Piping connections Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.5 9.50 9.50 9.5 9.5 9.50 9.5 9.50 12.7 12.7
  Drain   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Ulazna snaga Hlađenje Nom. kW 0.04 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.04 0.026 (2), 0.026 (3), 0.026 (4) 0.026 (1), 0.026 (2), 0.026 (3) 0.024 (2), 0.024 (3), 0.024 (4) 0.024 (1), 0.024 (2), 0.024 (3) 0.026 (1), 0.026 (2), 0.026 (3) 0.026 (2), 0.026 (3), 0.026 (4)
  Grijanje Nom. kW 0.04 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.04 0.028 (2), 0.028 (3), 0.028 (4) 0.028 (1), 0.028 (2), 0.028 (3) 0.030 (2), 0.030 (3), 0.030 (4) 0.030 (1), 0.030 (2), 0.030 (3) 0.032 (1), 0.032 (2), 0.032 (3) 0.032 (2), 0.032 (3), 0.032 (4)
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60
  Grijanje dBA 58 58 58 58 59 59 59 59 60 60
Dimenzije Jedinica Širina mm 780 780 780 780 900 900 900 900 900 900
    Dubina mm 215 289 289 215 215 298 215 298 298 215
    Visina mm 289 215 215 289 298 215 298 215 215 298
Kućište Boja   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Težina Uređaj kg 8 8.00 8.00 8 11 11.0 11 11.0 11.0 11
Ventilator Količina zraka Grijanje Visoko m³/min       10.0
      Nizak m³/min       6.0
      Tihi način rada m³/min       4.3
    Hlađenje Nizak m³/min       5.0
      Visoko m³/min       9.1
      Tihi način rada m³/min       3.9
      Nom. m³/min       8.0
    Hlađenje Nom. m³/min       9.1
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Naziv   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Napomene (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti. (1) - 220 V (1) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti. (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti.
  (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 220 V (2) - 230 V (2) - 220 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 220 V
  (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 230 V (3) - 240 V (3) - 230 V (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 230 V
    (4) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti. (4) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti.   (4) - 240 V (4) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti. (4) - 240 V (4) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti. (4) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti. (4) - 240 V
Standardna dodatna oprema Baterije 2     2 2   2     2
  Fotokatalitički filtar za pročišćavanje zraka iz titan-apatita 2     2 2   2     2