Tablica podataka za FFA-A / RZASG-MY1

FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / FFA35A2VEB / RZASG100M7Y1B FFA50A2VEB / FFA50A2VEB / RZASG100M7Y1B
Učin hlađenja Nom. kW 9.50 (1) 9.50 (1)
Hlađenje prostora SEER   6.24 5.49
  Godišnja potrošnja energije kWh/a 533 606
  Kapacitet Pdesign kW 9.50 9.50
  Razred energetske učinkovitosti   A++ A
Grijanje prostora (prosječna klima) Kapacitet Pdesign kW 6.00 6.00
  SCOP/A   3.82 3.90
  Razred energetske učinkovitosti   A A
  Godišnja potrošnja energije kWh/a 2,199 2,154
Učin grijanja Nom. kW 10.8 (2) 10.8 (2)
Napomene (1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.
  (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.