Tablica podataka za FBA-A / RZASG-MV1

FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG71M2V1B FBA71A2VEB / RZASG71M2V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG100M7V1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZASG100M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG125M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG140M7V1B
Učin hlađenja Nom. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1)
Hlađenje prostora SEER   5.43 6.19 5.31 5.38 8.59 9.67
  ηs,c %         341 384
  Godišnja potrošnja energije kWh/a 438 385 626 618 845 832
  Kapacitet Pdesign kW 6.80 6.80 9.50 9.50 12.1 13.4
  Razred energetske učinkovitosti   A A++ A A
Grijanje prostora (prosječna klima) Kapacitet Pdesign kW 4.50 4.50 6.00 6.00 6.00 7.80
  SCOP/A   3.82 4.01 3.80 3.80 5.09 5.62
  Razred energetske učinkovitosti   A A+ A A
  Godišnja potrošnja energije kWh/a 1,649 1,571 2,211 2,211 1,650 1,943
  ηs,h %         201 222
Učin grijanja Nom. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Napomene (1) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 48 °CDB [Btu/hr/W] (1) - Hlađenje: T2: unutarnja temperatura 26,6 °C DB, 19,4 °C WB, vanjska temperatura: 48 °CDB [Btu/hr/W] (1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m; razlika razine: 0 m
  (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.