Tablica podataka za EWLQ-KC

EWLQ014KCW1N EWLQ025KCW1N EWLQ033KCW1N EWLQ049KCW1N EWLQ064KCW1N
Nivo zvučnog tlaka Hlađenje Nom. dBA 55.2 55.2 62.1 57.6 64.6
Radna tvar Krugovi Količina   1 1 1 2 2
  GWP   2,088.0 2,088.0 2,088.0 2,088.0 2,088.0
  Punjenje kg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  Tip   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
Raspon rada Isparivač Hlađenje Min. °CDB -10 -10 -10 -10 -10
      Maks. °CDB 20 20 20 20 20
Učin hlađenja Nom. kW 12.09 19.87 28.90 39.35 57.84
Ulazna snaga Hlađenje Nom. kW 3.74 6.11 8.43 12.03 16.41
Sound power level Hlađenje Nom. dBA 69.0 69.0 76.0 72.0 79.0
Kompresor Tip   Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor
  Količina_   1 1 1 2 2
Dimenzije Uređaj Širina mm 600 600 600 600 600
    Dubina mm 600 600 600 1,200 1,200
    Visina mm 600 600 600 600 600
Regulacija učina Minimalni učin % 100 100 100 50 50
  Metoda   Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana
Težina Radna težina kg 70 129 135 247 258
  Uređaj kg 62 124 130 238 249
Izmjenjivač topline vode - isparivač Tip   Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča
  Volumen vode l 1.47 1.96 2.74 4.47 5.88
EER 3.237 3.254 3.429 3.27 3.524
Power supply Faza   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50
  Napon V 400 400 400 400 400