Tablica podataka za EPRA08-12EV

EPRA08EAV3 EPRA10EAV3 EPRA12EAV3
Dimenzije Uređaj Visina mm 1,003 1,003 1,003
    Širina mm 1,270 1,270 1,270
    Dubina mm 533 533 533
Težina Uređaj kg 118 118 118
Ventilator Količina zraka Grijanje Visoko m³/min 80.1 80.1 80.1
    Hlađenje Visoko m³/min 80.1 80.1 80.1
Raspon rada Hlađenje Min. °CDB 10 10 10
    Maksimalno °CDB 43 43 43
  Topla voda Maksimalno °CDB 35 35 35
    Min. °CDB -28 -28 -28
Priključci cjevovoda Razlika razine IU - OU Maks. m 10.0 10.0 10.0
Zvučna snaga Grijanje Nom. dBA 54.0 (1) 54.0 (1) 54.0 (1)
  Hlađenje Nom. dBA 60.1 (2) 60.6 (2) 61.5 (2)
Nivo zvučnog tlaka Grijanje Nom. dBA 40.6 (3) 40.6 (3) 40.6 (3)
  Hlađenje Nom. dBA 47.0 (4) 47.4 (4) 48.5 (4)
Radna tvar Tip   R-32 R-32 R-32
  GWP   675.0 675.0 675.0
  Punjenje kg 3.25 3.25 3.25
Power supply Naziv   V3 V3 V3
  Faza   1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50
  Napon V 230 230 230
Struja Preporučeni osigurači A 32 32 32
Napomene (1) - hlađenje Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C ) (1) - hlađenje Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C ) (1) - hlađenje Ta 35 °C - LWE 18°C ( DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C ( DT = 5°C )
  (2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) (2) - Stanje 2: hlađenje Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); grijanje Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
  (3) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka. (3) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka. (3) - Razina tlaka zvuka je relativna vrijednost, ovisno o udaljenosti i akustici okoliša. Za više detalja molimo vas da pogledate nacrte o razini zvuka.
  (4) - Razina zvučnog tlaka mjeri se mikrofonom na propisanoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost koja ovisi o udaljenosti i zvučnom okruženju. Više informacija potražite na crtežu sa zvučnim spektrom. Uvjeti: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C). (4) - Razina zvučnog tlaka mjeri se mikrofonom na propisanoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost koja ovisi o udaljenosti i zvučnom okruženju. Više informacija potražite na crtežu sa zvučnim spektrom. Uvjeti: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C). (4) - Razina zvučnog tlaka mjeri se mikrofonom na propisanoj udaljenosti od jedinice. To je relativna vrijednost koja ovisi o udaljenosti i zvučnom okruženju. Više informacija potražite na crtežu sa zvučnim spektrom. Uvjeti: Ta 35 °C - LWE 7 °C ( DT = 5 °C).