Tablica podataka za EKDICMPAL

EKDICMPAL.
Temperatura okoline Relativna vlažnost < % 90
Dimenzije Uređaj Širina mm 300
    Dubina mm 600
    Visina mm 800
Težina Uređaj kg 40
Maksimalni broj spojivih vanjskih jedinica 8
Power supply Faza   1~
  Frekvencija Hz 50/60
  Napon V 230 +/-10%