Tablica podataka za EKCC-W

EKCC8W
Dimenzije Jedinica Širina mm 300
    Dubina mm 350
    Visina mm 150
Težina Pakirana jedinica kg 3
  Uređaj kg 2