Tablica podataka za EHSXB-D3

EHSXB04P30DA3 EHSXB04P50DA3 EHSXB08P30DA3 EHSXB08P50DA3
Radna tvar GWP   675.0 675.0 675.0 675.0
  Punjenje kg 1.50 1.50 1.50 1.50
  Tip   R-32 R-32 R-32 R-32
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Min. °CDB 10 10 10 10
    Na strani vode Maks. °C 22 22 22 22
      Min. °C 5 5 5 5
  Grijanje Na strani vode Maks. °C 65 65 65 65
      Min. °C 18 18 18 18
Zvučna snaga Nom. dBA 39 39 39 39
Dimenzije Uređaj Širina mm 595 790 595 790
    Dubina mm 615 790 615 790
    Visina mm 1,891 1,896 1,891 1,896
Kućište Materijal   Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar
  Colour   Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011)
Težina Uređaj kg 76.0 99.0 76.0 99.0
PED Kategorija   art. 3.3 art. 3.3 art. 3.3 art. 3.3
Električni grijač Napajanje Frekvencija Hz 50 50 50 50
    Ime   3V / 9W 3V / 9W 3V / 9W 3V / 9W
    Faza   1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~ 1~ / 3~
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230
Napomene (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897
  (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C
  (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C
  (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C
  (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača