Tablica podataka za CTXS-K

CTXS15K2V1B CTXS15K3V1B CTXS35K3V1B CTXS35K2V1B
Nivo zvučnog tlaka Grijanje Visoko dBA 38 38 41 41
    Srednji dBA   33 36
    Tihi način rada dBA 21 21 21 21
    Nizak dBA 28 28 30 30
  Hlađenje Srednji dBA   31 35
    Tihi način rada dBA 21 21 21 21
    Nizak dBA 25 25 28 28
    Visoko dBA 37 37 42 42
    Nom. dBA 33
  Hlađenje Nom. dBA 31     35
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 1 1
  Radni priručnik 1 1 1 1
  Bežični daljinski upravljač 1 1 1 1
  Baterije 2     2
  Držač daljinskog upravljača 1 1 1 1
  Montažna ploča 1 1 1 1
  Učvrsni vijak unutarnje jedinice 2 2 2 2
  Fotokatalitički filtar za pročišćavanje zraka iz titan-apatita 2     2
Upravljački sustavi Infrared remote control   ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6 ARC466A6
Piping connections Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin VP mm 9.5 9.50 9.50 9.5
  Drain   18 18 18 18
Ulazna snaga Hlađenje Nom. kW 0.040 0.040 0.040 0.040
  Grijanje Nom. kW 0.040 0.040 0.040 0.040
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 55 55 59 59
  Grijanje dBA 56 56 58 58
Dimenzije Jedinica Širina mm 780 780 780 780
    Dubina mm 215 215 215 215
    Visina mm 289 289 289 289
Kućište Boja   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Težina Uređaj kg 8 8.00 8.00 8
Ventilator Količina zraka Grijanje Visoko m³/min       10.1
      Nizak m³/min       6.3
      Tihi način rada m³/min       4.3
    Hlađenje Nizak m³/min       5.2
      Visoko m³/min       9.2
      Tihi način rada m³/min       3.9
      Nom. m³/min       8.1
    Hlađenje Nom. m³/min       7.2
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Naziv   V1 V1 V1 V1
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240
Napomene (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V (1) - 220 V
  (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V (2) - 230 V
  (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V (3) - 240 V
Standardna dodatna oprema AAA suhe baterije   2 2
  Deodorirajući filtar od titanijevog apatita   2 2
Napomene   (4) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti. (4) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti.