Tablica podataka za BRP069A42

BRP069A42.
Dimenzije Uređaj Širina mm 52
    Dubina mm 17.5
    Visina mm 79