Tablica podataka za BRC7C52

BRC7CA52
Dimenzije Uređaj Širina mm 62
    Dubina mm 17.5
    Visina mm 157