Tablica podataka za 4MWXM-A

4MWXM52A2V1B
Razina tlaka zvuka Grijanje Nom. dBA 47
  Hlađenje Nom. dBA 46
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1
  Vreća s vijcima 1
  Drenažni čep 1
  Sklop reduktora 1
  Drenažni poklopac (1) 6
  Drenažni poklopac (2) 3
Radna tvar GWP   675
  Punjenje kg 2.20
  Tip   R-32
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Super nisko o/min 420
    Grijanje Super nisko o/min 420
Radno područje Hlađenje Ambijent: Maks. °CDB 46
      Min. °CDB -10
Priključci cjevovoda razlika u razini IU - IU Maks. m 7.5
    IU - OU Maks. m 15.0
  Punjenje dodatne radne tvari kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 30 m)
  Ukupna duljina cjevovoda Sustav Stvarno m 50
Dimenzije Uređaj Širina mm 974
    Dubina mm 401
    Visina mm 734
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
Težina Uređaj kg 60
Power supply Faza   1~
  Frekvencija Hz 50
  Napon V 220-240
Napomene (1) - Za jednu prostoriju
  (2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
  (3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
  (4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove