Tablica podataka za 3MXM-N7

3MXM40N2V1B7 3MXM52N2V1B7
Razina tlaka zvuka Grijanje Nom. dBA 47 47
  Hlađenje Nom. dBA 46 46
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1
  Vreća s vijcima 1 1
  Drenažni čep 1 1
  Sklop reduktora 1 1
  Drenažni poklopac (1) 6 6
  Drenažni poklopac (2) 3 3
Radna tvar GWP   675 675
  Charge kg 1.80 1.80
  Tip   R-32 R-32
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Super nisko o/min 420 420
    Grijanje Super nisko o/min 420 420
Raspon rada Hlađenje Ambijent: Maks. °CDB 46 46
      Min. °CDB -10 -10
Piping connections Razlika razine IU - IU Maks. m 7.5 7.5
    IU - OU Maks. m 15.0 15.0
  Punjenje dodatne radne tvari kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 30 m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 30 m)
  Ukupna duljina cjevovoda Sustav Stvarno m 50 (2) 50 (2)
Dimenzije Uređaj Širina mm 974 974
    Dubina mm 401 401
    Visina mm 734 734
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
Težina Uređaj kg 57 57
Power supply Phase   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Napomene (1) - Za jednu prostoriju (1) - Za jednu prostoriju
  (2) - Za kombinaciju s CVXM-A, FVXM-A - maksimalna duljina cjevovoda je 30 m. (2) - Za kombinaciju s CVXM-A, FVXM-A - maksimalna duljina cjevovoda je 30 m.
  (3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
  (4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
  (5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (5) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove