Tablica podataka za 2MXM-M

2MXM40M4V1B 2MXM50M2V1B 2MXM40M2V1B (Archived) 2MXM40M3V1B (Archived)
Nivo zvučnog tlaka Grijanje Visoko dBA 48     48
    Nom. dBA   48 50
  Hlađenje Visoko dBA 46     46
    Nom. dBA   46 48
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 Priručnik za instalaciju 1
  Vreća s vijcima 1 1 Vreća s vijcima 1
  Drenažni čep 1 1 Drenažni čep 1
Radna tvar Charge TCO2Eq 0.60 0.8 0.6 0.59
  GWP   675 675 675 675
  Punjenje kg 0.88 1.15 0.88 0.88
  Tip   R-32 R-32 R-32 R-32
Motor ventilatora Brzina Hlađenje Super nisko o/min 500 890 760 500
    Grijanje Super nisko o/min 320 890 820 320
Radno područje Hlađenje Ambijent: Maks. °CDB 46 46 46 46 (2)
      Min. °CDB -10 -10 -10 -10 (2)
  Grijanje Ambijent: Maks. °CWB 18 18 18 18
      Min. °CWB -15 -15 -15 -15
Piping connections Razlika razine IU - IU Maks. m 7.5 7.5 7.5 7.5
    IU - OU Maks. m 15.0 15 15 15.0
  Punjenje dodatne radne tvari kg/m 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m) 0,02 (za duljinu cjevovoda koja premašuje 20m)
  Ukupna duljina cjevovoda Sustav Stvarno m 30.0 30 30 30.0
Kompresor Tip   Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_ Hermetički zabrtvljen kompresor s klatnom_
Dimenzije Jedinica Širina mm 765 765 765 765
    Dubina mm 285 285 285 285
    Visina mm 550 550 550 550
Težina Uređaj kg 36 41 36 36
Ventilator Količina zraka Grijanje Super nisko cfm   1,200 1,130
      Super nisko m³/min   34 32
    Hlađenje Super nisko m³/min   34 30
      Super nisko cfm   1,200 1,059
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 220-230-240 220-240 220-240 220-230-240
Napomene   (1) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (1) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove
  (1) - Za jednu prostoriju     (1) - Za jednu prostoriju
  (2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje     (2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
  (3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima     (3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
  (4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove     (4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove
Standardna dodatna oprema Sklop reduktora   1