Skip to main content
DX izmjenjivač za obradu zraka

EKVDX-A

Naknadno zagrijavanje ili hlađenje svježeg zraka za niže opterećenje klimatizacijskog sustava
EKVDX-A

Karakteristike proizvoda

  • Stvara visoko kvalitetno unutarnje okruženje prethodno kondicioniranim svježim zrakom
  • Maximum installation flexibility thanks to separate DX coil
  • Can be integrated in both R-32/R-410A VRV systems
  • Wide range of units covering fresh air flows of 500 up to 2,000 m³/h
  • High ESP up to 150Pa

Dokumentacija

Preuzmi jezik

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama