Tablica podataka za KRCS01-8B

KRCS01-8B.
Dimenzije Jedinica Visina mm 60
    Širina mm 50
Težina Jedinica kg 0.3