Račve cjevovoda REFNET

Sky Air - KHRQM250H7

KHRQM250H7

Karakteristike proizvoda

  • Priključak u metričkoj veličini
  • Za trostruki sustav
  • Posebno projektirano za optimiziranje protoka rashladnog sredstva

Dokumentacija

Žao nam je, dokumenti nisu pronađen