Račve cjevovoda REFNET

Sky Air - KHRQ250H7

KHRQ250H7

Karakteristike proizvoda

  • Priključak u imperijalnoj veličini
  • Za trostruku primjenu
  • Posebno projektirano za optimiziranje protoka rashladnog sredstva

Dokumentacija

Žao nam je, dokumenti nisu pronađen