Tablica podataka za JEHCCU-CM1

JEHCCU0040CM1 JEHCCU0063CM1 JEHCCU0095CM1 JEHCCU0100CM1 JEHCCU0113CM1 JEHCCU0140CM1 JEHCCU0170CM1 JEHCCU0050CM1 JEHCCU0051CM1 JEHCCU0067CM1 JEHCCU0077CM1 JEHCCU0150CM1 (Arhivirano) JEHCCU0225CM1 (Arhivirano) JEHCCU0300CM1 (Arhivirano)
Rashladni učin Srednja temperatura R-134a Nom. kW 0.59 1.06 1.60           0.89   1.28 1.27 (1) 2.06 (1) 2.99 (1)
    R-404A Nom. kW                       2.27 (1) 3.76 (1) 4.81 (1)
    R-407A Nom. kW       1.33 1.66 1.92   0.80   1.07   2.04 (1) 3.37 (1) 4.30 (1)
    R-407F Nom. kW       1.41 1.74 2.08   0.86   1.15   1.99 (1) 3.40 (1) 4.55 (1)
Priključna snaga Srednja temperatura R-134a Nom. kW 0.39 0.60 0.86           0.50   0.70 0.810 (1) 1.140 (1) 1.570 (1)
    R-404A Nom. kW                       1.280 (1) 2.030 (1) 2.670 (1)
    R-407A Nom. kW       0.80 0.94 1.11   0.50   0.66   1.150 (1) 1.820 (1) 2.390 (1)
    R-407F Nom. kW       0.79 0.94 1.07   0.49   0.65   1.210 (1) 1.830 (1) 2.530 (1)
COP Medium temperature R-134a   1.50 1.77 1.86           1.77   1.85 1.57 (1) 1.81 (1) 1.91 (1)
    R-404A                       1.78 (1) 1.86 (1) 1.80 (1)
    R-407A       1.66 1.78 1.74   1.59   1.62   1.77 (1) 1.85 (1) 1.80 (1)
    R-407F       1.77 1.85 1.93   1.77   1.76   1.65 (1) 1.86 (1) 1.80 (1)
Kućište Boja   Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo Svjetlo sivo
Dimenzije Jedinica Visina mm 606 606 606 606 606 662 662 606 606 606 606 662 662 662
    Širina mm 876 876 876 876 876 1,101 1,101 876 876 876 876 1,101 1,101 1,101
    Dubina mm 430 430 430 430 430 444 444 430 430 430 430 444 444 444
Weight Jedinica kg 49 57 58 57 58 67 68 49 57 56 58 68 70 72
Ventilator Type   Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni Aksijalni
Radna tvar Type   R-134a R-134a R-134a           R-134a   R-134a R-134a R-134a R-134a
  Type 2       R-407A R-407A R-407A   R-407A   R-407A   R-404A R-404A R-404A
  Type 3       R-407F R-407F R-407F   R-407F   R-407F   R-407A R-407A R-407A
  Type 4                       R-407F R-407F R-407F
  Type 5       R-448A R-448A R-448A R-448A R-448A   R-448A        
  GWP   1,430 1,430 1,430           1,430   1,430 1,430.0 1,430.0 1,430.0
  GWP vrsta 2       2,107 2,107 2,107   2,107   2,107   3,921.6 3,921.6 3,921.6
  GWP vrsta 3       1,825 1,825 1,825   1,825   1,825   2,107.0 2,107.0 2,107.0
  GWP vrsta 4                       1,825.0 1,825.0 1,825.0
  GWP vrsta 5       1,387 1,387 1,387 1,387 1,387   1,387        
Power supply Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Napomene (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C (1) - Pogledajte uvjet: Vanjska okolna temperatura = 32°C, temperatura isparavanja = -10°C i 10K pregrijavanje (primjena kod srednjih temperatura) (1) - Pogledajte uvjet: Vanjska okolna temperatura = 32°C, temperatura isparavanja = -10°C i 10K pregrijavanje (primjena kod srednjih temperatura) (1) - Pogledajte uvjet: Vanjska okolna temperatura = 32°C, temperatura isparavanja = -10°C i 10K pregrijavanje (primjena kod srednjih temperatura)
  (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke. (2) - Razina zvučnog tlaka mjerena je na 10 m u prostoriji bez jeke.
  (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima (3) - Njegov rad temelji se na fluorovodičnim stakleničkim plinovima
                        (4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (4) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove