Tablica podataka za HPSU 5XX H/C DB-5

HPSU compact 508 H/C DB-5 HPSU compact 516 H/C DB-5
Kućište Boja   Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011) Čisto bijelo (RAL9016)/ tamno sivo (RAL7011)
  Materijal   Polipropilen otporan na udar Polipropilen otporan na udar
Dimenzije Jedinica Visina mm 1,890 1,890
    Širina mm 790 790
    Dubina mm 790 790
Weight Jedinica kg 111 116
Radna tvar Type   R-410A R-410A
  Punjenje kg 1.6 3.4
Razina zvučne snage Nom. dBA 40 40
Razina tlaka zvuka Nom. dBA 28 28
Power supply Ime   V3 molimo, pogledajte za vanjsku jedinicu
  Faza   1~  
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 230 230
Struja Preporučeni osigurači A 20 20
Električni grijač Napajanje Ime   3V / 9W 3V / 9W
    Faza   1~ / 3~ 1~ / 3~
    Frekvencija Hz 50 50
Napomene (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897 (1) - Gubitak topline u skladu s EN12897
  (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C (2) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C
  (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C (3) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C
  (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C (4) - TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C
  (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača (5) - Grijanje spremnika samo s dizalicom topline bez električnog grijača
  (6) - Za volumen grananja 140l -> 5.820 Wh (kupaonica) / 8kW dizalica topline (6) - Za volumen grananja 140l -> 5.820 Wh (kupaonica) / 8kW dizalica topline
  (7) - Za volumen grananja 90l -> 3660 Wh (kupaonica) / 8kW dizalica topline (7) - Za volumen grananja 90l -> 3660 Wh (kupaonica) / 8kW dizalica topline
  (8) - Za volumen grananja 140l -> 5.820 Wh (kupaonica) / 16kW dizalica topline (8) - Za volumen grananja 140l -> 5.820 Wh (kupaonica) / 16kW dizalica topline
  (9) - Za volumen grananja 90l -> 3660 Wh (kupaonica) / 16kW dizalica topline (9) - Za volumen grananja 90l -> 3660 Wh (kupaonica) / 16kW dizalica topline
  (10) - 15°C-25°C: samo BUH, nema rada dizalice topline = tijekom puštanja u pogon (10) - 15°C-25°C: samo BUH, nema rada dizalice topline = tijekom puštanja u pogon