Tablica podataka za GD XLS

GD_XLS_UK_403788 GD_XLS_EU_403764
Napomene (1) - Rezultati energetskih ispitivanja deklarirani su za klimatsku klasu 3, postupak ispitivanja prema EN 23953-2 (1) - Rezultati energetskih ispitivanja deklarirani su za klimatsku klasu 3, postupak ispitivanja prema EN 23953-2
Napomene (2) - S procesom povezanim s unutarnjom ugradnjom (2) - S procesom povezanim s unutarnjom ugradnjom