Tablica podataka za FXNQ-A

FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB
Učin hlađenja Ukupan učin At high fan speed kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10
Učin grijanja Total capacity At high fan speed kW 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00
Potrošnja snage - 50 Hz Hlađenje At high fan speed kW 0.071 0.071 0.071 0.078 0.099 0.110
  Grijanje At high fan speed kW 0.068 0.068 0.068 0.075 0.096 0.107
Dimenzije Jedinica Visina mm 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1) 620, 720 (1)
    Širina mm 790 790 790 990 990 1,190
    Dubina mm 200 200 200 200 200 200
Težina Jedinica kg 23.5 23.5 23.5 27.5 27.5 32.0
Casing Colour   Neobojano Neobojano Neobojano Neobojano Neobojano Neobojano
  Material   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
Ventilator Količina zraka - 50 Hz Hlađenje At high fan speed m³/min 8.0 8.0 8.0 10.5 12.5 16.5
      At low fan speed m³/min 6.4 6.4 6.4 8.5 10.0 13.0
  External static pressure - 50Hz Visoko Pa 41.0 41.0 42.0 52.0 59.0 55.0
Radna tvar Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  GWP   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
Zvučna snaga Cooling At high fan speed dBA 51 51 51 52 53 54
Razina tlaka zvuka Hlađenje At high fan speed dBA 30.0 30.0 30.0 32.0 33.0 35.0
    At medium fan speed dBA 28.5 28.5 28.5 30.0 31.0 33.0
    At low fan speed dBA 27.0 27.0 27.0 28.0 29.0 32.0
  Grijanje At high fan speed dBA 30.0 30.0 30.0 32.0 33.0 35.0
    At medium fan speed dBA 28.5 28.5 28.5 30.0 31.0 33.0
    At low fan speed dBA 27.0 27.0 27.0 28.0 29.0 32.0
Piping connections Tekućina Type   Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica
    VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 9.52
  Plin Type   Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica Konusna spojnica
    OD mm 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 15.9
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Zračni filtar Type   Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža Stakloplastična mreža
Power supply Name   VE VE VE VE VE VE
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
  Napon V 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220 220-240/220
Struja - 50 Hz Maksimalno opterećenje osigurača strujom (MFA) A 16 16 16 16 16 16
Napomene (1) - Zajedno s nogama za ugradnju (1) - Zajedno s nogama za ugradnju (1) - Zajedno s nogama za ugradnju (1) - Zajedno s nogama za ugradnju (1) - Zajedno s nogama za ugradnju (1) - Zajedno s nogama za ugradnju
  (2) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (2) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (2) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (2) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (2) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka. (2) - Razina jačine zvuka apsolutna je vrijednost koja označava snagu koju generira izvor zvuka.
  (3) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona. (3) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona. (3) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona. (3) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona. (3) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona. (3) - Raspon napona: jedinice su prikladne za uporabu na električnim sustavima pri kojima napon kojim se opskrbljuje terminal jedinice nije ispod ili iznad navedenih granica raspona.
  (4) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA (4) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA (4) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA (4) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA (4) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA (4) - Odaberite veličinu žice zasnovanu na vrijednosti MCA
  (5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2% (5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2% (5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2% (5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2% (5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2% (5) - Maksimalno dopušteno odstupanje napona između faza je 2%
  (6) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga. (6) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga. (6) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga. (6) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga. (6) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga. (6) - Umjesto osigurača koristite prekidač strujnog kruga.
  (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sljedeći standardna nazivna struja osigurača je minimalno 16 ampera. (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sljedeći standardna nazivna struja osigurača je minimalno 16 ampera. (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sljedeći standardna nazivna struja osigurača je minimalno 16 ampera. (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sljedeći standardna nazivna struja osigurača je minimalno 16 ampera. (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sljedeći standardna nazivna struja osigurača je minimalno 16 ampera. (7) - MCA/MFA; MCA= 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; Sljedeći standardna nazivna struja osigurača je minimalno 16 ampera.
  (8) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (8) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (8) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (8) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (8) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove (8) - Sadrži fluorovodične stakleničke plinove
  (9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A (9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A (9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A (9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A (9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A (9) - Slijedeća niža vrijednost standardnog osigurača, minimalno 16A