Tablica podataka za FWR-AF

FWR02AAFV3 FWR03AAFV3 FWR06AAFV3 FWR08AF FWR08AAFV3
Rashladni učin (standardni uvjeti) Osjetni učin 4 cijevi Niski kW 0.97 (1) 1.23 (1) 2.27 (1)   3.01 (1)
    Visoki kW 1.44 (1) 2.06 (1) 3.54 (1)   5.76 (1)
  Ukupni učin 4 cijevi Niski kW 1.25 (1) 1.72 (1) 3.10 (1)   4.06 (1)
    Visoki kW 1.77 (1) 2.86 (1) 4.64 (1)   7.79 (1)
Učin grijanja (standardni uvjeti) Učin 4 cijevi Niski kW 1.36 (3) 1.88 (3) 3.55 (3)   4.85 (3)
    Visoki kW 1.76 (3) 2.68 (3) 4.64 (3)   7.35 (3)
Ulazna struja Niska kW 0.01 0.01 0.01   0.013
  Visoka kW 0.019 0.016 0.033   0.087
Dimenzije Jedinica Visina mm 564 564 564 564 564
    Širina mm 774 984 1,190 1,404 1,404
    Dubina mm 246 246 246 251 271
Težina Jedinica kg 21.2 27.5 33.6 46 43.1
Casing Colour   Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Bijelo - RAL9010 Plastika i metal RAL9010  
Ventilator Količina zraka Nizak m³/h 205 237 460   636
    Visoko m³/h 327 431 763   1,362
Ukupna razina zvučne snage Niska dBA 38 (4) 33 (4) 48 (4)   48 (4)
  Visoka dBA 50 (4) 47 (4) 58 (4)   66 (4)
Razina tlaka zvuka Nizak dBA 33 (6) 28 (6) 43 (6)   43 (5)
  Visoko dBA 45 (6) 42 (6) 54 (6)   61 (5)
Protok vode Hlađenje Niski l/h 216 (1) 297 (1) 535 (1)   699 (1)
    Visoki l/h 307 (1) 493 (1) 802 (1)   1,352 (1)
  Grijanje Visoki l/h 154 (3) 234 (3) 406 (3)   643 (3)
    Niski l/h 119 (3) 165 (3) 311 (3)   425 (3)
  Pad tlaka na vodenoj strani Hlađenje Niski kPa 7 (1) 5 (1) 7 (1)   5 (1)
      Visoki kPa 13 (1) 11 (1) 14 (1)   16 (1)
    Grijanje Niski kPa 5 (3) 2 (3) 5 (3)   14 (3)
      Visoki kPa 6 (3) 4 (3) 8 (3)   29 (3)
Dopuštena temperatura vode Hlađenje Min. °C 5 5 5   5
    Maks. °C 95.0 95.0 95.0   95.0
  Grijanje Min. °C 5.00 5.00 5.00   5.00
    Maks. °C 95.000 95.000 95.000   95.000
Piping connections Voda Ulaz       3/4"  
    Izlaz       3/4"  
  Drain OD mm 16 16 16   16
Spojni cjevovodi Primarna spirala cola 1/2" 1/2" 1/2"   3/4 "
  Dodana spirala cola 1/2" 1/2" 1/2"   1/2"
Control systems Wired remote control       FWEC3A  
Power supply Tip   230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50   230 / 1 / 50
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50
  Napon V 230 230 230 230 230
Napomene (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K. Hlađenje: 4-cijevni: zrak 27°CDB, 19°CWB; temperatura vode na ulazu 7°C; temperatura vode na izlazu 12°C (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°C DB, 19°C WB; temperatura ulazne vode 7°C, porast temperature vode za 5K.
  (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K. Grijanje: 4-cijevni: zrak 20°CDB; temperatura vode na ulazu 70°C; temperatura vode na izlazu 60°C (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 45°C, pad temperature vode za 5 K.
  (3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. (3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. (3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K. Protok zraka na 0 Pa ESP (3) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, 15°CWB; temperatura ulazne vode 65°C, pad temperature vode za 10K.
  (4) - Razina jačine zvuka prema ISO3741 (4) - Razina jačine zvuka prema ISO3741 (4) - Razina jačine zvuka prema ISO3741 Vrijednosti protoka vode i vrijednosti pada tlaka na strani vode pri najvećoj brzini (4) - Razina jačine zvuka prema ISO3741
  (5) - SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka (5) - SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka (5) - SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka Potrošnja snage za ventilski motor je 5 W (vršna). Ovo je samo tijekom otvaranja. (5) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.
  (6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. (6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice. (6) - Razina tlaka zvuka mjeri se mikrofonom na 1 m udaljenosti od jedinice.