Fleksi kanalna jedinica s niskim ESP-om

FWE-DAFN5V3-R

AC motor ventilatora za vodoravnu i okomitu kanalnu ugradnju

FWE-DAFN5V3-R

Karakteristike proizvoda

  • Priključci vode i električni priključci na suprotnim stranama: Priključci vode na desnoj strani i električni priključci na lijevoj strani
  • Najniže kućište jedinice od 200 mm
  • Sirocco ventilator za rad uz nisku razinu buke
  • Otvorena kontrola
  • Više tvornički ugrađenih kombinacija ventila
  • Filter zraka se može jednostavno ukloniti za čišćenje
  • Povećana fleksibilnost postavke učina na terenu

Tehnički detalji

Dokumentacija