Tablica podataka za FVXM-A / RXTP-R

FVXM25A2V1B / RXTP25R2V1B FVXM25A3V1B / RXTP25R2V1B FVXM35A2V1B / RXTP35R2V1B FVXM35A3V1B / RXTP35R2V1B
Učin hlađenja Min. kW 1.40 1.40 1.40 1.40
  Nom. kW 2.50 2.50 3.50 3.50
  Maks. kW 4.20 4.20 4.30 4.30
Učin grijanja Min. kW 1.20 1.20 1.20 1.20
  Nom. kW 3.20 3.20 4.00 4.00
  Maks. kW 5.70 5.70 6.20 6.20
Nazivna učinkovitost Annual energy consumption kWh 328 328 510 510
  COP   3.86 3.86 3.54 3.54
  EER   3.81 3.81 3.43 3.43
  Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti Hlađenje   A A A A
    Grijanje   A A B B
Napomene (1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (1) - Nominalan kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.
  (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.
  (3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (3) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
  (4) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (4) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (4) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (4) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje