Tablica podataka za FVXM-A / RXM-R

FVXM25A2V1B / RXM25R5V1B FVXM35A2V1B / RXM35R5V1B FVXM50A2V1B / RXM50R2V1B FVXM50A2V1B / RXM50R5V1B
Učin hlađenja Min. kW 1.30 1.40 1.40 1.40
  Nom. kW 2.40 3.40 5.00 5.00
  Maks. kW 3.50 4.00 5.80 5.80
Učin grijanja Min. kW 1.30 1.40 1.40 1.40
  Nom. kW 3.40 4.50 5.80 5.80
  Maks. kW 4.70 5.80 8.10 8.10
Nazivna učinkovitost Annual energy consumption kWh 268 424 656 656
  COP   4.55 3.90 3.81 3.81
  EER   4.47 4.01 3.81 3.81
  Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti Hlađenje   A A A A
    Grijanje   A A A A
Napomene (1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (1) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.
  (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (2) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.
  (3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (3) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
  (4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (4) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima