Tablica podataka za FTXM-R

FTXM20R2V1B FTXM20R5V1B FTXM25R2V1B FTXM25R5V1B FTXM35R2V1B FTXM35R5V1B FTXM50R2V1B FTXM60R2V1B FTXM71R2V1B FTXM42R2V1B (Arhivirano) FTXM42R5V1B (Arhivirano)
Ulazna struja Hlađenje Nom. kW 0.029 0.029 0.025 0.025 0.030 0.030 0.030 0.032 0.054 0.034 0.034
  Grijanje Nom. kW 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032 0.035 0.060 0.038 0.038
Casing Colour   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 295 295 295 295 295 295 299 299 299 295 295
    Širina mm 778 778 778 778 778 778 998 998 998 778 778
    Dubina mm 272 272 272 272 272 272 292 292 292 272 272
Težina Jedinica kg 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.5 14.5 14.5 10.0 10.0
Ventilator Količina zraka Hlađenje Visoko m³/min 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8 16.7 16.9 11.9 11.9
      Medium m³/min 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14 14 15 9.0 9.0
      Nizak m³/min 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.0 11.4 11.8 12.2 6.5 6.5
      Tihi način rada m³/min 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3 9.1 10.0 4.3 4.3
    Grijanje Visoko m³/min 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8 16.5 17.7 12.4 12.4
      Medium m³/min 8.2 8.2 8.0 8.0 8.5 8.5 14.2 15.2 15.8 9.7 9.7
      Nizak m³/min 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12.0 12.4 12.7 6.5 6.5
      Tihi način rada m³/min 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5 11.1 11.6 4.9 4.9
Zvučna snaga Hlađenje dBA 57 57 57 57 58 58 58.0 60.0 60.0 60 60
  Grijanje dBA 54 54 54 54 54 54 58.0 59.0 61.0 60 60
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 41 41 41 41 45 45 44.0 46.0 47.0 45 45
    Medium dBA 33 33 33 33 33 33 40.0 42.0 43.0 39 39
    Nizak dBA 25 25 25 25 29 29 36.0 37.0 38.0 30 30
    Tihi način rada dBA 19 19 19 19 19 19 27.0 30.0 32.0 21 21
  Grijanje Visoko dBA 39 39 39 39 39 39 43.0 45.0 46.0 45 45
    Srednji dBA 34 34 34 34 35 35 39.0 41.0 42.0 39 39
    Nizak dBA 26 26 27 27 28 28 34.0 36.0 37.0 29 29
    Tihi način rada dBA 20 20 20 20 20 20 31.0 33.0 34.0 21 21
Piping connections Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin OD mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7 15.9 9.50 9.50
  Drain   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Radni priručnik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Bežični daljinski upravljač 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA suhe baterije 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Držač daljinskog upravljača 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Montažna ploča 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Deodorirajući filtar od titanijevog apatita 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
  Učvrsni vijak unutarnje jedinice 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Prilagodni komplet za WLAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Power supply Name   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Phase   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Napomene (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (1) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (1) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m
  (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (2) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m
Standardna dodatna oprema Srebrni filter             1 1 1