Tablica podataka za FTXL-JV

FTXL25J2V1B FTXL35J2V1B
Ulazna struja Hlađenje Nom. kW 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3)
  Grijanje Nom. kW 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3) 0.040 (1), 0.040 (2), 0.040 (3)
Casing Colour   Bijelo Bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 283 283
    Širina mm 770 770
    Dubina mm 198 198
Težina Jedinica kg 8.00 8.00
Zvučna snaga Hlađenje dBA 57 57
  Grijanje dBA 57 57
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 41 41
    Medium dBA 34 34
    Nizak dBA 27 27
    Tihi način rada dBA 23 23
  Grijanje Visoko dBA 41 41
    Srednji dBA 35 35
    Nizak dBA 29 29
    Tihi način rada dBA 26 26
Piping connections Tekućina VP mm 6.35 6.35
  Plin OD mm 9.50 9.50
  Drain   18 18
Control systems Infrared remote control   ARC433A87, ARC466A9 ARC433A87, ARC466A9
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1
  Radni priručnik 1 1
  Bežični daljinski upravljač 1 1
  Baterije 2 2
  Držač daljinskog upravljača 1 1
  Montažna ploča 1 1
  Deodorirajući filtar od titanijevog apatita 2 2
  Učvrsni vijak unutarnje jedinice 2 2
Power supply Name   V1 V1
  Phase   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240
Napomene (1) - 220 V (1) - 220 V
  (2) - 230 V (2) - 230 V
  (3) - 240 V (3) - 240 V
  (4) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti. (4) - Kada se spaja s vanjskom jedinicom za više sustava, pogledajte tehničke podatke vanjske jedinice za više sustava koju treba spojiti.