Tablica podataka za FTXJ-AB

FTXJ20A2V1BB FTXJ25A2V1BB FTXJ35A2V1BB FTXJ42A2V1BB FTXJ50A2V1BB
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW 0.020 0.022 0.024 0.028 0.031
  Grijanje Nom. kW 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Kućište Boja   Crno Crno Crno Crno Crno
Dimenzije Jedinica Visina mm 305 305 305 305 305
    Širina mm 900 900 900 900 900
    Dubina mm 212 212 212 212 212
Težina Jedinica kg 12 12 12 12 12
Ventilator Protok zraka Hlađenje Visoko m³/min 11.0 11.4 11.8 13.0 13.5
      Medium m³/min 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Nizak m³/min 6.0 6.0 6.0 7.2 7.6
      Tihi način rada m³/min 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Grijanje Visoko m³/min 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
      Medium m³/min 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Nizak m³/min 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Tihi način rada m³/min 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 57 57 60 60 60
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 39 40 41 45 46
    Medium dBA 32 33 33 37 39
    Nizak dBA 25 25 25 29 31
    Tihi način rada dBA 19 19 19 21 24
  Grijanje Visoko dBA 39 40 41 45 46
    Srednji dBA 32 33 33 37 42
    Nizak dBA 25 25 25 29 33
    Tihi način rada dBA 19 19 19 21 24
Radna tvar GWP   675 675 675 675 675
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin OD mm 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7
  Odvod vode   18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K ARC488A1K
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1
  Radni priručnik 1 1 1 1 1
  Bežični daljinski upravljač 1 1 1 1 1
  Držač daljinskog upravljača 1 1 1 1 1
  AAA suhe baterije 2 2 2 2 2
  Deodorirajući filtar od titanijevog apatita 1 1 1 1 1
  Srebrni filter 1 1 1 1 1
  Poklopac vijka 2 2 2 2 2
  Vreća s vijcima 1 1 1 1 1
  Opće mjere sigurnosti 1 1 1 1 1
  Montažna ploča 1 1 1 1 1
Power supply Ime   V1 V1 V1 V1 V1
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Napomene (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m (1) - Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19,0°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; 24°CWB, duljina odgovarajućeg cjevovoda: 5 m
  (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m (2) - Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m