Tablica podataka za FTX-KV

FTX20K5V1B FTX20K2V1B FTX25K5V1B FTX25K2V1B FTX35K5V1B FTX35K2V1B FTX50KMV1B FTX50K2V1B FTX60KMV1B FTX71KMV1B FTX60K2V1B FTX71K2V1B
Priključna snaga Hlađenje Nom. kW 0.018 0.018 0.020 0.020 0.024 0.024   0.035     0.041 0.041
  Grijanje Nom. kW 0.022 0.022 0.023 0.023 0.029 0.029   0.038     0.044 0.044
Kućište Boja   Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo Bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 286 286 286 286 286 286 295 295 295 295 295 295
    Širina mm 770 770 770 770 770 770 990 990 990 990 990 990
    Dubina mm 225 225 225 225 225 225 263 263 263 263 263 263
Weight Jedinica kg 8.5 8.5 8.5 8.5 9.0 9.0 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Ventilator Protok zraka Hlađenje Visoko m³/min             16.0   17.6 17.6    
      Nizak m³/min             11.1   12.2 12.2    
      Tihi način rada m³/min             10.1   11.2 11.2    
    Grijanje Visoko m³/min             16.7   18.9 18.9    
      Nizak m³/min             12.2   13.7 13.7    
      Tihi način rada m³/min             10.9   12.1 12.1    
      Nom. m³/min             13.7   14.9 14.9    
    Grijanje Nom. m³/min             14.7   16.7 16.7    
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 55 55 55 55 58 58   59     60 62
  Grijanje dBA 55 55 55 55 58 58   58     59 61
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 39 39 40 40 43 43 43 43 45 46 45 46
    Medium dBA 33 33 33 33 34 34   39     41 42
    Nizak dBA 25 25 26 26 27 27 34 34 36 37 36 37
    Tihi način rada dBA 20 20 20 20 20 20 31 31 33 34 33 34
  Grijanje Visoko dBA 39 39 40 40 43 43 42 42 44 45 44 45
    Srednji dBA 34 34 34 34 35 35   38     40 41
    Nizak dBA 28 28 28 28 29 29 33 33 35 36 35 36
    Tihi način rada dBA 23 23 23 23 26 26 30 30 32 33 32 33
    Nom. dBA             39   41 42    
  Grijanje Nom. dBA             38   40 41    
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin OD mm 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7 12.70 12.7 12.7 12.70 12.70
  Odvod vode   18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 16
Control systems Infrared remote control   ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11 ARC480A11   ARC480A11     ARC480A11 ARC480A11
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1   BRC944B2, BRC073     BRC944B2, BRC073 BRC944B2, BRC073
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Radni priručnik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Infracrveno daljinsko upravljanje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  AAA suhe baterije 2 2 2 2 2 2   2     2 2
  Držač daljinskog upravljača 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Montažna ploča 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Deodorirajući filtar od titanijevog apatita 2 2 2 2 2 2   2     2 2
  Učvrsni vijak unutarnje jedinice 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Power supply Ime   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1   V1 V1    
  Faza   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Razina zvučne snage Hlađenje dBA             59   60 62    
  Grijanje dBA             58   59 61    
Standardna dodatna oprema AA suhe baterije             2   2 2    
  Fotokatalitički filtar za pročišćavanje zraka iz titan-apatita             2   2 2    
Napomene             SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka SL: tiha razina ventilatora za postavku stupnja protoka zraka (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima