Tablica podataka za FTX-KN

FTX25KNV1B FTX35KNV1B
Kućište Boja   Bijelo Bijelo
Dimenzije Jedinica Visina mm 285 285
    Širina mm 770 770
    Dubina mm 225 225
Weight Jedinica kg 8.5 9
Razina zvučne snage Hlađenje dBA 55 55
  Grijanje dBA 55 56
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 40 43
    Medium dBA 33 34
    Nizak dBA 26 27
    Tihi način rada dBA 20 20
  Grijanje Visoko dBA 40 43
    Srednji dBA 34 35
    Nizak dBA 28 29
    Tihi način rada dBA 25 26
    Nom. dBA 33 34
  Grijanje Nom. dBA 34 35
Priključci cjevovoda Liquid OD mm 6.35 6.35
  Plin OD mm 9.5 9.5
  Odvod vode   18 18
Control systems Infrared remote control   ARC470A1 ARC470A1
  Wired remote control   BRC944B2, BRC073A1 BRC944B2, BRC073A1
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju 1 1
  Radni priručnik 1 1
  Infracrveno daljinsko upravljanje 1 1
  AA suhe baterije 2 2
  Držač daljinskog upravljača 1 1
  Montažna ploča 1 1
  Fotokatalitički filtar za pročišćavanje zraka iz titan-apatita 2 2
  Učvrsni vijak unutarnje jedinice 2 2
Power supply Ime   V1 V1
  Faza   1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50
  Napon V 220-240 220-240