Tablica podataka za FHA-A / RZQSG-L3/9V1

FHA71AVEB / RZQSG71L3V1B FHA100AVEB / RZQSG100L9V1B FHA125AVEB / RZQSG125L9V1B FHA140AVEB / RZQSG140L9V1B
Učin hlađenja Nom. kW 6.80 (1) 9.50 (1) 12.0 (1) 13.4 (1)
Učin grijanja Nom. kW 7.50 (2) 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Nazivna učinkovitost EER 3.46 (3) 3.21 (3) 2.89 (3) 2.92 (3)
  COP 4.00 (3) 3.61 (3) 3.62 (3) 3.41 (3)
  Annual energy consumption kWh 983 (0.000) 1,480 (0.000) 2,075 (0.000)  
  Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti Hlađenje A A C  
    Grijanje A A A  
Napomene Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m Hlađenje: unutarnja temperatura 27°CDB, 19°CWB; vanjska temperatura 35°CDB; duljina odgovarajućeg cjevovoda: 7,5 m; razlika razine: 0 m
  Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m Grijanje: unutarnja temperatura 20°CDB, vanjska temperatura 7°CDB, 6°CWB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 7,5 m; razlika razine: 0 m
  EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU EER/COP prema Eurovent 2012, za korištenje samo izvan EU