Tablica podataka za FFA-A

FFA25A2VEB FFA35A2VEB FFA50A2VEB FFA60A2VEB
Casing Material   Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča Galvanizirana čelična ploča
Dimenzije Jedinica Visina mm 260 260 260 260
    Širina mm 575 575 575 575
    Dubina mm 575 575 575 575
Težina Jedinica kg 16.0 16.0 17.5 17.5
Zvučna snaga Hlađenje dBA 48 51 56 60
Razina tlaka zvuka Hlađenje Visoko dBA 31.0 34.0 39.0 43.0
    Medium dBA 28.5 30.5 34.0 40.0
    Nizak dBA 25.0 25.0 27.0 32.0
  Grijanje Visoko dBA 31.0 34.0 39.0 43.0
    Srednji dBA 28.5 30.5 34.0 40.0
    Nizak dBA 25.0 25.0 27.0 32.0
Piping connections Tekućina VP mm 6.35 6.35 6.35 6.35
  Plin OD mm 9.52 9.52 12.70 12.70
  Drain   VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26) VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Dekorativni panel Model   BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W BYFQ60C2W1W
  Boja   Bijelo (N9.5) Bijelo (N9.5) Bijelo (N9.5) Bijelo (N9.5)
  Dimenzije Visina mm 46 46 46 46
    Širina mm 620 620 620 620
    Dubina mm 620 620 620 620
  Težina kg 2.8 2.8 2.8 2.8
Ukrasna ploča 2 Model   BYFQ60C2W1S BYFQ60C2W1S BYFQ60C2W1S BYFQ60C2W1S
  Boja   SREBRNA SREBRNA SREBRNA SREBRNA
  Dimenzije Visina mm 46 46 46 46
    Širina mm 620 620 620 620
    Dubina mm 620 620 620 620
  Težina kg 2.8 2.8 2.8 2.8
Ukrasna ploča 3 Model   BYFQ60B2W1 BYFQ60B2W1 BYFQ60B2W1 BYFQ60B2W1
  Boja   Bijelo (RAL9010) Bijelo (RAL9010) Bijelo (RAL9010) Bijelo (RAL9010)
  Dimenzije Visina mm 55 55 55 55
    Širina mm 700 700 700 700
    Dubina mm 700 700 700 700
  Težina kg 2.7 2.7 2.7 2.7
Ukrasna ploča 4 Model   BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1 BYFQ60B3W1
  Boja   BIJELA (RAL9010) BIJELA (RAL9010) BIJELA (RAL9010) BIJELA (RAL9010)
  Dimenzije Visina mm 55 55 55 55
    Širina mm 700 700 700 700
    Dubina mm 700 700 700 700
  Težina kg 2.7 2.7 2.7 2.7
Control systems Infrared remote control   BRC7EB530 (standardna ploča), BRC7F530W (bijela ploča), BRC7F530S (siva ploča) BRC7EB530 (standardna ploča), BRC7F530W (bijela ploča), BRC7F530S (siva ploča) BRC7EB530 (standardna ploča), BRC7F530W (bijela ploča), BRC7F530S (siva ploča) BRC7EB530 (standardna ploča), BRC7F530W (bijela ploča), BRC7F530S (siva ploča)
  Wired remote control   BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7 BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7
Standardna dodatna oprema Priručnik za instalaciju i rukovanje 1 1 1 1
  Drenažno crijevo 1 1 1 1
  Traka za crijevo 1 1 1 1
  Podloška za okvir vješalice 8 8 8 8
  Vijci 4 4 4 4
  Toplinski izolirana cijev 2 2 2 2
  Materijal za brtvljenje 4 4 4 4
  Vezice 7 7 7 7
Power supply Phase   1~ 1~ 1~ 1~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50
  Napon V 220-240 220-240 220-240 220-240