Tablica podataka za FDXM-F3 / RXM-M9

FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9 FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9 FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9 FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9
Učin hlađenja Min. kW 1.30 1.40 1.70 1.70
  Nom. kW 2.40 3.40 5.00 6.00
  Maks. kW 3.00 3.80 5.30 6.50
Učin grijanja Min. kW 1.30 1.40 1.70 1.70
  Nom. kW 3.20 4.00 5.80 7.00
  Maks. kW 4.50 5.00 6.00 7.10
Nazivna učinkovitost EER   3.77 2.98 3.06 2.93
  COP   4.00 3.48 3.10 3.21
  Annual energy consumption kWh 318 570 816 1,024
  Direktiva o označivanju energetske učinkovitosti Hlađenje   A C B C
    Grijanje   A B D C
Hlađenje prostora Razred energetske učinkovitosti   A+ A A+ A
  Kapacitet Pdesign kW 2.40 3.40 5.00 6.00
  SEER   5.68 5.26 5.77 5.56
  Godišnja potrošnja energije kWh/a 148 226 303 315
Grijanje prostora (prosječna klima) Razred energetske učinkovitosti   A+ A A A
  Kapacitet Pdesign kW 2.60 2.90 4.00 4.60
  SCOP/A   4.24 3.88 3.93 3.80
  Godišnja potrošnja energije kWh/a 858 1,046 1,424 1,693
Napomene (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (1) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (1) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje
  (2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (2) - Pogledajte odvojene nacrte za radno područje (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima (2) - Vidi električne podatke na posebnim nacrtima
  (3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m. (3) - Nom. kapacitet hlađenja se temelji se na sljedećim parametrima: unutarnja temperatura: 27 °C DB, 19 °C WB, vanjska temperatura: 35 °C DB, odgovarajuće cijevi rashladnog sredstva: 5 m, razlika u visini: 0m.
  (4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m. (4) - Nazivni učin grijanja zasnovani su na: unutarnja temperatura: 20°C DB, vanjska temperatura : 7°C DB, 6°C WB, odgovarajući cjevovod za radnu tvar: 5 m, razlika razine: 0 m.