Tablica podataka za EWWQ-KBW1N

EWWQ014KBW1N EWWQ025KBW1N EWWQ033KBW1N EWWQ049KBW1N EWWQ064KBW1N EWWQ098KBW1N EWWQ113KBW1N EWWQ128KBW1N EWWQ147KBW1N EWWQ162KBW1N EWWQ177KBW1N EWWQ192KBW1N
Učin hlađenja Nom. kW 13.25 23.9 30.4 47.15 60.98 94 108 122 142 155 169 183
Capacity control Method   Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana Fiksirana              
  Minimalni učin % 100 100 100 50 50 25 25 25 16 16 16 16
Ulazna struja Hlađenje Nom. kW 3.15 5.72 7.3 11.42 14.58 22.7 25.8 28.9 33.9 37 40.1 43.2
EER 4.209 4.177 4.164 4.127 4.182 4.17 4.19 4.22 4.18 4.2 4.22 4.24
ESEER 4.52 4.58 4.72 4.56 4.71 4.65 4.64 4.66 4.7 4.69 4.70 4.71
Dimenzije Jedinica Dubina mm 600 600 600 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
    Visina mm 600 600 600 600 600 1,200 1,200 1,200 1,800 1,800 1,800 1,800
    Širina mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Težina Jedinica kg 120 170 175 310 340 620 650 680 930 960 990 1,020
  Radna težina kg 123 175 182 320 353 640 673 707 960 993 1,026 1,060
Izmjenjivač topline vode - isparivač Tip   Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča
  Volumen vode l 1.23 1.93 2.68 4.5 5.93 9 10 12 14 15 16 18
  Količina vode u cirkulaciji Nom. l/s 0.64 1.15 1.46 2.26 2.92 4.5 5.2 5.8 6.8 7.4 8.1 8.8
Izmjenjivač topline vode - kondenzator Tip   Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča Mesingana ploča
  Protok vode Nom. l/s 0.78 1.41 1.83 2.78 3.61 5.57 6.39 7.21 8.35 9.17 10 10.8
Kompresor Type   Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor Pužni kompresor
  Količina_   1 1 1 2 2 4 4 4 6 6 6 6
Zvučna snaga Cooling Nom. dBA 64 64 71 67 74 71 75 77 73 77 78 79
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 50 50 57 53 60 55.71 59.71 61.71 56.9 60.9 61.9 62.9
Radna tvar Type   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Punjenje kg 1.2 2 3.1 4.6 5.6 9.4 10.2 11.2 13.8 14.8 15.8 16.8
  Krugovi Količina   1 1 1 2 2 4 4 4 6 6 6 6
Power supply Name   W1 W1 W1 W1 W1              
  Phase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Napomene (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C (1) - Nazivni kapaciteti hlađenja zasnovani su na slijedećim uvjetima. Isparivač: 12°C/7°C; kondenzator: 30°C / 35°C
  (2) - Nazivna razina jačine zvuka je izmjerena u skladu s ISO9614 (2) - Nazivna razina jačine zvuka je izmjerena u skladu s ISO9614 (2) - Nazivna razina jačine zvuka je izmjerena u skladu s ISO9614 (2) - Nazivna razina jačine zvuka je izmjerena u skladu s ISO9614 (2) - Nazivna razina jačine zvuka je izmjerena u skladu s ISO9614 (2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744 (2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744 (2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744 (2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744 (2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744 (2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744 (2) - Podaci za razinu zvuka mjereni su na temperaturi ulazne vode isparivača. 12°C; temperatura izlazne vode isparivača 7°C; temperatura ulazne vode kondenzatora 30°C; temperatura izlazne vode kondenzatora 35°C; rad pod punim opterećenjem; norma: ISO3744
  (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici. (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici. (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici. (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici. (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici. (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici. (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici. (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici. (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici. (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici. (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici. (3) - Oprema sadrži fluorovodične stakleničke plinove Stvarno punjenje radne tvari ovisi o konačnoj konstrukciji jedinice, pojedinosti možete pronaći na naljepnicama na jedinici.
  (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%. (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%. (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%. (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%. (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%. (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%. (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%. (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%. (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%. (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%. (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%. (4) - Dopuštena tolerancija napona ± 10%. Razlika napona između faza mora biti unutar ± 3%.
  (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici. (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici. (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici. (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici. (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici. (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici. (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici. (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici. (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici. (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici. (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici. (5) - Električni podaci odnose se na standardnu jedinicu bez dodataka, a navedeni su na nazivnoj pločici.