Tablica podataka za EWLS-J-SS

EWLS110J-SS EWLS130J-SS EWLS150J-SS EWLS170J-SS EWLS200J-SS EWLS240J-SS EWLS270J-SS
Učin hlađenja Nom. kW 111 132 150 175 200 236 268
Capacity control Method   Kontinuirana regulacija Kontinuirana regulacija Kontinuirana regulacija Kontinuirana regulacija Kontinuirana regulacija Kontinuirana regulacija Kontinuirana regulacija
  Minimalni učin % 25 25 25 25 25 25 25
Ulazna struja Hlađenje Nom. kW 32.2 38.7 44.8 51.2 58.2 69.4 78.8
EER 3.44 3.41 3.35 3.41 3.44 3.41 3.4
Dimenzije Jedinica Dubina mm 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684 2,684
    Visina mm 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020
    Širina mm 913 913 913 913 913 913 913
Težina Jedinica kg 1,124 1,141 1,237 1,263 1,305 1,489 1,489
  Radna težina kg 1,138 1,159 1,253 1,281 1,327 1,518 1,518
Izmjenjivač topline vode - isparivač Tip   Pločasti izmjenjivač topline. Pločasti izmjenjivač topline. Pločasti izmjenjivač topline. Pločasti izmjenjivač topline. Pločasti izmjenjivač topline. Pločasti izmjenjivač topline. Pločasti izmjenjivač topline.
  Volumen vode l 14 18 14 17 20 26 26
Kompresor Type   Jednovijčani kompresor Jednovijčani kompresor Jednovijčani kompresor Jednovijčani kompresor Jednovijčani kompresor Jednovijčani kompresor Jednovijčani kompresor
  Količina_   1 1 1 1 1 1 1
Zvučna snaga Cooling Nom. dBA 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9 88.9
Razina tlaka zvuka Hlađenje Nom. dBA 79 79 79 79 79 79 79
Radna tvar Type   R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A R-513A
  Krugovi Količina   1 1 1 1 1 1 1
Power supply Phase   3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~ 3~
  Frekvencija Hz 50 50 50 50 50 50 50
  Napon V 400 400 400 400 400 400 400